Jump to main content

Portal- och fackverksfundament

Nedan hittar du produktblad för våra portal- och fackverksfundament.

Portal- och fackverksfundament Artikelnummer E-nummer Mått Bult Vikt, kg
Fundament VB2120  V06 021 20  77 789 26 380 x 380 x 2000 M20 1260
Fundament VB2125  V06 021 25 77 716 89 380 x 380 x 2500 M20 1560
Fundament VB2130  V06 021 30 77 716 91 380 x 380 x 3000 M20 1845
Fundament VB2220  V06 022 20 77 716 92 450 x 450 x 2000 M24 1855
Fundament VB2225  V06 022 25 77 716 93 450 x 450 x 2500 M24 2225
Fundament VB2230  V06 022 30 77 716 94 450 x 450 x 3000 M24 2730
Fundament VB2725  V06 027 25 77 716 95 450 x 450 x 2500 M30 2300
Fundament VB2730  V06 027 30 77 716 96 450 x 450 x 3000 M30 2730