Jump to main content

Portal- och fackverksfundament

Nedan hittar du produktblad för våra portal- och fackverksfundament.

Portal- och fackverksfundament Artikelnummer E-nummer
Fundament VB2120  V06 021 20  77 789 26
Fundament VB2125  V06 021 25 77 716 89
Fundament VB2130  V06 021 30 77 716 91
Fundament VB2220  V06 022 20 77 716 92
Fundament VB2225  V06 022 25 77 716 93
Fundament VB2230  V06 022 30 77 716 94
Fundament VB2725  V06 027 25 77 716 95
Fundament VB2730  V06 027 30 77 716 96