Jump to main content

Portalfundament ubåt

Vi beräknar och tillverkar utbredda fundament för portaler s.k ”ubåtar” lämpliga att använda när ni inte kan schakta på djupet i t.e.x motorvägsmiljöer med andra installationer som ofta ligger bredvid vägarna.

Exempel på standardmått är L6100xB800xH800 med olika höjd på tornet. Finns med en mängd olika ingjutningsgods. Våra tekniska säljare hjälper er att ta fram individuellt beräknade ubåtsfundament som passar till våra portaler. Vi kan leverera dessa med ingjutna kabelrör efter ert önskemål.

Allmänna anvisningar 2020

Betong
C35/45 Med 4% Lufthalt. VCT 0,45
Frostbeständig
Exponeringsklass: Xd3 / Xf4
Säkerhetsklass: Sk2, Miljöklass A2

Armering
Stänger och byglar B500 B
Skarvlängder: Ø10 - 330mm
Bockningsradier Ø10 - 32mm Byglar 16mm
Miljöklass A2 måttlig armeringsagressiv miljö

Täckande betongskikt
Mot mark 50 mm och i övrigt 40 mm

Montage
Formrivning får ske tidigast efter 4 dygn
Montage av mast/portal får ske tidigast när betongen har uppnått 60% av full hållfasthet

Toleranser
Uppstick Ingjutningsgods +- 5 Mm
Max tillåten vinkelavvikelse i plinttopp +- 2 mm krokighet
och lutning plinttopp +- 4 mm
Övriga toleranser enligt gällande hus AMA

Förutsättningar
Material under och ovan fundament skall vara
Friktionsmaterial med tyngden min 18 Kn/M^3
Grundvattenytan förutsättes ligga under fundamentet
Packning av material under fundament skall ske enligt gällande anläggnings AMA

Illustration fundament ubåt till trafikportaler

Standardmått torn

600x600x300                               
600x600x400
600x800x350

700x700x250
700x700x300
700x700x500
750x300x300

800x800x300
800x800x500
800x800x500
800x800x700
800x800x650
800x500x1000
800x900x350