Jump to main content

Trafikfundament

Nedan hittar du produktblad för våra trafikfundament.

Stolpfundament Artikelnummer
Fundament 60/500  600 500
Fundament 60/700  600 700
Fundament fyrkant 60/1050  6060 1050
Fundament SS 80_100/900  133 1502
Fundament SS 80_100/1300  133 1503
Fundament SS 80_100/1500  133 1504

 

 

 

Den svaga länken – vårt starkaste argument

Vår försvagade låskil gör den lättare att byta!

Vår låskil Ø 60 mm är försedd med en svag länk som gör låskilen lätt att byta ut med hjälp av vår urdragare. Ett ”X” markerar var på låskilen den ”svaga länken” är placerad. Vi levererar vår försvagade låskil med alla stolpfundament Ø 60 mm och barriärelement.

Art nr 301 0061 Låskil Ø 60 mm