Jump to main content

ITS

Med Intelligenta transportsystem (ITS) menas tillämpningar som i någon form använder informations- eller kommunikationssystem för att skapa en dynamisk funktion i ett trafik- eller transportsystem.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ITS, exempelvis: 

  • Trafiksignaler
  • Trafikstyrning på motorvägar
  • Motorvägs- och tunnellösningar
  • Trafikmätning- och trafikanalys (kamera och radar)
  • Motorväg och tunnelavstängningar (bommar)
  • Trafikinformationstavlor

För information om ITS, kontakta 
Farshad Farhat ITS Ansvarig, Sollentuna
M: + 46 70 637 01 96

> Se referenser på ITS här
> I vår blogg berättar Farshad mer om ITS