Jump to main content

ITS – smart transportsystem för ökad och snabbare rörlighet

Med Intelligenta transportsystem (ITS) menas tillämpningar som i någon form använder informations- eller kommunikationssystem för att skapa en dynamisk funktion i ett trafik- eller transportsystem.

Trafiksignaler i stadsmiljö

Med den snabba ökningen av rörlighet finns det ett starkt behov av optimal användning av befintlig infrastruktur i och mellan städer. Städernas tillgänglighet och livsduglighet är grundläggande teman för medborgare och vägmyndigheter. Smart Mobility-tekniken erbjuder många nya möjligheter och tillämpningar för ett säkert och effektivt trafikflöde samtidigt som koldioxidutsläppen minimeras och luftkvaliteten förbättras.

Att förbättra rörligheten (och tillförlitligheten) genom att minska fördröjningen och restiden är ett viktigt mål för oss. Fältbeprövade lösningar hjälper fordon, fotgängare och cyklar att röra sig säkert och smidigt genom komplexa stadsmiljöer.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom ITS, exempelvis: 

· Trafikstyrning på motor och statliga vägar
· Motorvägs- och tunnellösningar
· Trafikmätning- och trafikanalys (kamera och radar)
· Motorväg och tunnelavstängningar (bommar)

Kontakt

ITS-projekt på Gavlehovsvägen i Gävle.
Här används digitala skyltar, robusta detektorer och ett automatiskt styrningssystem som förbättrar framkomligheten för busstrafiken i samband med ett evenemang. 

Kontakt ITS

För information om ITS, kontakta 
Farshad Farhat ITS Ansvarig, Sollentuna. M: + 46 70 637 01 96. farshad.farhat@saferoad.se 

> I vår blogg berättar Farshad mer om ITS