Jump to main content

Trafikdetektorer

Trafikdetektorer, smarta robusta radarsensorer

Saferoad erbjuder lösningar för trafikdetektering för slutanvändare samt radarsensorer för OEM-integrering. Vår radarteknik värderas högt av många partners över hela världen.

Sensorer uppnår högsta detekteringsprestanda, utmärkt räkneprecision och klassificering av rörlig och stoppad trafik – oavsett om vägen är rak eller böjd.

Våra robusta radarsensorer är nästan okrossbara, klassade IP67 och fungerar på ett tillförlitligt sätt i miljöer från -40 till +85 °C under en lång livstid.

På grund av den innovativa designen kan en enda detektor utnyttjas för flera tillämpningar: vid signalerade korsningar (stoppbar- och förvägdetektorer), för motorvägar (trafikräkning och klassificering) eller verkställighetsapplikationer.

Våra radarsensorer erbjuder felsäkra funktioner och fungerar väl i olika vädersituationer. Med hjälp av följande integrerade funktioner säkerställer vi en pålitlig drift:
· Självkalibrering
· Självdiagnosfunktioner
· Feljusteringsrapportering och störningar

> Läs mer om vad vi erbjuder inom ITS