Jump to main content

Trafikavstängning

Saferoad har ett brett sortiment av produkter inom trafikavstängning som uppfyller de senaste säkerhetskraven. Till exempel batongbarriären DELTABLOC, påkörningsskydd, TMA, TTMA, trafikbuffertar, elektroniska skyltvarningssystem, VMS-vagnar och portabla trafiksignaler med mera.

Deltabloc vid väg

Såväl vägarbetare som trafikanter förtjänar ett säkert vägarbetsområde. Vårt bidrag är att erbjuda godkända och säkra lösningar till alla typer av projekt. 

I sortimentet finns vår uppmärksammade Trafikbuffert som är krocktestad och godkänd upp till 100 km/h. Även betongbarriären DELTABLOC, påkörningsskydd, TMA, TTMA, elektroniska skyltvarningssystem, VMS-vagnar och portabla trafiksignaler som bidrar att öka säkerheten för såväl trafikanter som de som arbetar på vägarna.