Jump to main content

Trafikavstängning

Saferoad har ett brett sortiment av produkter inom trafikavstängning som uppfyller de senaste säkerhetskraven. Till exempel DELTABLOC, TMA, TTMA och trafikbuffertar.

I sortimentet finns vår uppmärksammade Trafikbuffert som är krocktestad och godkänd upp till 100 km/h. TMA-skydd, skyddsbarriärer, DELTABLOC, vägmärkesvagnar, VMS-skyltar, körplåtar och farthinder är andra exempel på produkter som ökar säkerheten för såväl trafikanter som de som arbetar på vägarna.