Jump to main content

Deltabloc 80 med fäste för belysningsstolpe

Med DELTABLOC Belysningselement integreras belysningsstolpen med betongbarriären på ett snyggt sätt

Produkten DELTABLOC 80 Belysning 6 m K180 är designad på basis av standardprodukten DB 80 6 m K150S. Belysningsblockets vikt är ca 4.250 kg.
Den maximala moment- och skjuvkraftskapaciteten för ankarplattan för DB 80 6 m K180 lyktstolpselement är som följer:

Moment 24,7kNm
Skjuvkraft 3,5kNm
Art nr 1500107 DELTABLOC 80 Belysning 6 m K180. Ange bultmönster!

Nedladdning
> Tekniskt dokument

Kontakta våra säljare

Belysningsfundament DELTABLOC

DELTABLOC Belysningselement monterad i Rotterdams hamn.

Här har DB 80 belysningselement använts för att reparera skada på befintlig barriär (ej DELTABLOC)