Jump to main content

Flexcorner – led för vinkling av betongbarriären DELTABLOC 65S

Kopplingen Flexcorner möjliggör en säker och flexibel anslutning mellan DB 65S barriärelement

Flexcorner gör det möjligt att installera blocken med vinklar mellan 180° och 90°. Lösningen fungerar särskilt som skydd för småskaliga byggarbetsplatser i stadsområden.

Flexcorner är en tredelad lösning som består av två stycken kåpor och ett kopplingsrör. Kopplingen är gedigen och stabil och gör att du kan vrida och skapa hörn när du kopplar dina betongbarriär.

> Produktblad