Jump to main content

Bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen

SafeSound är den första mobila brusskärmen designad för att absorbera och effektivt minska buller – till nytta för både lokalsamhället och de som arbetar där!

Vill du minska bullerstörningarna och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen? 

Städerna växer och de centrala byggprojekten flyttar närmare invånarna. Därför finns ett ökat fokus på att sänka bullernivån från byggarbetsplatser och vägarbeten. Med bullerskärmar från SafeSound skapar du både ökad säkerhet för de anställda och förbättrar miljön för de boende nära byggarbetet.

SafeSound är gjorda av aluminium och är 100 procent återvinningsbara. Elementen har testats med toppbetyg enligt EN 1793 och absorberar upp till 14 dB - A4 samt luftburet ljud på upp till 26 dB - B3.

Systemet är enkelt och säkert att installera och kan kopplas till grindar, staket och andra liknande lösningar.

Specifikationer:

  • Ljudabsorberande 14 dB - A4
  • Ljudisolering på 26 dB - B3
  • DB80 har hållfasthetsklass T3 W2 B, N2 W3 B
  • Totalhöjd 230 cm, varav ljudskärm 150 cm (standard 3 x 50 cm)
  • Monteras direkt på DB80-betongbarriär (80 cm)
  • Bullerskärm godkänd enligt EN 1793 och betongbarriären EN 1317

HYR SAFESOUND

mejl.jpg  rasmus.e.nilsson@saferoad.se

telefon.jpg +46 70 239 65 41

Rasmus_e_Nilsson_Saferoad.jpg

KÖP SAFESOUND

mejl.jpg  order@saferoad.se

telefon.jpg +46 221 297 00

Anställd.jpg