Jump to main content

Säkring av byggarbetsplats eller annat stängt område

Tillträdeskontroll, ljuddämpning och terrorskydd i samma produkt

Det är enkelt och säkert att installera bullerskärmen från SafeSound. Stolpar monteras direkt på trafikbarriärer av betong och därmed finns trafiksäkerheten redan på plats. Därefter monteras resten av bullerskärmen manuellt från insidan utan att specialverktyg behöver användas.

Stolpar och paneler tillverkas i aluminium och den längsta panelen väger bara 23 kg.

Våra bullerskärmar är testade enligt EN 1793-2/3/5 (klass A4) och fungerar som både buller- och säkerhetsvägg på tillfälliga byggarbetsplatser, vid evenemang och för avskärmning av maskiner.

SafeSound är ett modulärt system som ger dig en flexibel avskärmning, som monteras direkt på mobila, stabila trafikbarriärer. DELTABLOC® trafikbarriär DB80 har testats enligt EN 1317-2 T3.

Saferoad erbjuder rådgivning under hela anläggningstiden med allt från planering och godkännande till installation, underhåll och retur.

SafeSounds unika, flexibla system gör det möjligt att montera panelerna manuellt från bara ena sidan, och tillsammans med trafikbarriären ger det medarbetarna ökad säkerhet.

SafeSound kan kopplas till personal- och fordonsportar och byggstaket.

Elementen från SafeSound kan kopplas till personalportar, fordonsportar och byggstaket. Portarna kan bland annat styras med hjälp av tillträdeskontroll och systemet kan levereras med registrering av passerkort (enligt nationella standarder – ID06/HMS-kort).

Bullerskydd SafeSound med taggtråd

HYR SAFESOUND

mejl.jpg  rasmus.e.nilsson@saferoad.se

telefon.jpg +46 70 239 65 41

Rasmus_e_Nilsson_Saferoad.jpg

KÖP SAFESOUND

mejl.jpg  order@saferoad.se

telefon.jpg +46 221 297 00

Anställd.jpg