Jump to main content

Trafikportal för vägmärken och digitala skyltar

Vårt portalsystem är uppbyggt av standardmoduler vilket innebär snabb projektering och pålitliga konstruktioner. Portaler utanför standardsortimentet erbjuds vid behov t ex stora portaler med gångbryggor för inspektion av stora digitala skyltar.

Trafikportal över motorväg

Portalsystem för väginformation av typ fackverksportal. I trafikportalerna kan både traditionella plåtskyltar eller digitala skytar monteras. 
Varje trafikportal beräknas och dimensioneras individuellt, av en kvalificerad ingenjör, för de laster som den avser att bära. 
Exempel på trafikportaler utanför standarden är portaler med gångbryggor och serviceplan anpassade efter kundens behov. Klätterskydd finns också som tillbehör.

Portalfundament ubåt
Ibland går det inte att schakta på djupet i t ex motorvägsmiljöer, hamnar och i industriområden, beroende på nedgrävda installationer som redan finns på platsen. Lösningen är vårt ubåtsfundament. Läs mer här >

KONTAKTA OSS ANGÅENDE VÅRA OLIKA PORTALSYSTEM

Jonas Besev säljare, Sollentuna
jonas.besev@saferoad.se T: +46 8 594 771 80

Anna Danhage säljare Göteborg
anna.danhage@saferoad.se T: +46 31 707 48 78. M: +46 70 351 56 59 

Eller mejla: portaler@saferoad.se

Fackverksportaler

Det finns två typer av standardstolpar som är förberedda för fundament. Tvärsnitt 380x380 och 450x450 mm. Överliggare kan erhållas i tre olika utföranden, tvärsnitt 380x380, 450x450 och 520x520. Att detta är standardportaler betyder inte att det finns färdiga i lager. Varje portal är unik efter platsen där den ska stå.

Skulle inte standardsortimenet räcka till så kan vi även beräkna portaler med större tvärsnitt än ovanstående. Kontakta oss så hjälper vi er!

Enbent portal

Enbent portal kan erhållas med utliggare upp till max 10 m längd. Det beräknas från fall till fall. Den är lämplig i tex stadsmiljöer, bussdepåer där man inte har möjlighet att sätta två fundament.

Normalportal

Normalportal består av 1–3 helsvetsade sektioner i rundstångsfackverk. Normalportal kan fås i varierande längder och är lämplig att användas både över en eller flera körbanor, skyltning från två olika håll och som t ex höjdhinder. Det beräknas från fall till fall. Fråga oss om ni är osäkra på hur breda de kan göras. 

T-portal

T-portal kan erhållas med symmetriska eller asymmetriska utliggare. T-portal är lämplig i ex industrier, hamnar där du endast kan sätta ett ben men behöver vägvisning för flera körbanor. Det beräknas från fall till fall.

Överhängsportal

Överhängsportal är utförd som den ”normala” varianten men med överhäng, som ļ¬guren visar. Den är lämplig i t ex industrier, hamnar där inte kan sätta ett ben till men behöver vägvisning för flera körbanor. Det beräknas från fall till fall.

Fundament för trafikportaler

fundament ubåt till trafikportaler

Extra tillbehör och specialportaler

Gångbrygga

Trafikportal med gångbrygga för enkelt underhåll. 

Höjdhinderportal

Hinder som varnar för låga passager.

Vindlastberäkning

På varje trafikportal görs en vindlastberäkning. 
Utifrån referensvindhastigheten och terrängtypen på platsen får vi fram bestämning av dimentionerande hastighetstryck. Med vilken vi kan göra en korrekt portalberäkning. 

Karta med vindlastzoner >

Tabell med terrängtyper:

  • Terrängtyp 0 = havs- eller kustområde exponerat för öppet hav
  • Terrängtyp I = sjö eller plant och horisontellt område med försumbar vegetation utan hinder
  • Terrängtyp II = Område med låg vegetation som gräs och enstaka hinder (träd, byggnader) med minsta inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd
  • Terrängtyp III = Område täckt med vegetation eller byggnader eller med enstaka hinder med största inbördes avstånd lika med 20 gånger hindrens höjd (t ex byar, förorter och skogsmark)
  • Terrängtyp IV = Område där minst 15% av arean är bebyggd och där byggnadernas medelhöjd är > 15m