Jump to main content

Vägservice

Vi erbjuder alla tjänster inom trafikanordningar för en ökad trafiksäkerhet som till exempel: upprättande av TA-planer, vakt- och lotstjänster, TMA-bilar och etablering.

Välkommen att kontakta oss på Vägservice: saferoadsverigevagservice@saferoad.se

Saferoad Vägservice startades 2009 och nu precis som då, arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa säkra arbetsplatser. Vi levererar rätt produkt på rätt plats ifrån Malmö i syd till Kiruna i norr. Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar fram TA-plan, söker tillstånd, ställer ut TA / trafikanordningar i alla typer av trafikmiljöer som vägar, järnvägar och byggarbetsplatser.

arrow_small_grey.jpg TA-plan och tillstånd Våra TA-specialister hjälper dig att ta fram säkra lösningar för just ditt projekt.
arrow_small_grey.jpg Uthyrning material Uthyrning av trafikmaterial så som Deltabloc, Trafikbuffert, TA-balk, skylt, körplåt, gångbryggor, kravallstängsel, påkörningsskydd (SafeEnd), bullerskärm (SafeSound), TMA, trafikljus (Sila) och mycket mer.
arrow_small_grey.jpg Vakt , lots och TMA Uthyrning av trafikvakt, lotsbil och lotsljus. Utmärkningsansvarig och TMA vid asfaltering, vägarbete och sprängning i hela Sverige. Samtliga vakter har genomgått Trafikverkets kravutbildningar och har skyddsutrustning.
arrow_small_grey.jpg Utställning och montage Etablering av trafikmaterial, skyltmontage, portalmontage och skyltkontroll.
arrow_small_grey.jpg Utbildning Utbildning och förberedande i APV 1.1 , 1.2 , 1.3,  2.1 , 2.2 och 3.0.  

arrow_small_grey.jpg Klicka här för att läsa vår broschyr om uthyrning, tjänster och utbildning