Jump to main content

Vägservice

Vi erbjuder alla tjänster inom trafikanordningar för en ökad trafiksäkerhet som till exempel: upprättande av TA-planer, vakt- och lotstjänster, TMA-bilar och etablering.

Välkommen att kontakta oss på Vägservice: saferoadsverigevagservice@saferoad.se

Vägarbete med bilar, TMA, ljuspilar, skyltar och personal som arbetar på vägen

Saferoad Vägservice startades 2009 och nu precis som då, arbetar vi tillsammans med våra kunder för att skapa säkra arbetsplatser. Vi levererar rätt produkt på rätt plats ifrån Malmö i syd till Kiruna i norr. Vi erbjuder en helhetslösning där vi tar fram TA-plan, söker tillstånd, ställer ut TA / trafikanordningar i alla typer av trafikmiljöer som vägar, järnvägar och byggarbetsplatser.

arrow_small_grey.jpg TA-plan och tillstånd Våra TA-specialister hjälper dig att ta fram säkra lösningar för just ditt projekt.
arrow_small_grey.jpg Uthyrning material Uthyrning av trafikmaterial så som Deltabloc, Trafikbuffert, TA-balk, skylt, körplåt, gångbryggor, kravallstängsel, påkörningsskydd (SafeEnd), bullerskärm (SafeSound), TMA, trafikljus (Sila) och mycket mer.
arrow_small_grey.jpg Vakt , lots och TMA Uthyrning av trafikvakt, lotsbil och lotsljus. Utmärkningsansvarig och TMA vid asfaltering, vägarbete och sprängning i hela Sverige. Samtliga vakter har genomgått Trafikverkets kravutbildningar och har skyddsutrustning.
arrow_small_grey.jpg Utställning och montage Etablering av trafikmaterial, skyltmontage, portalmontage och skyltkontroll.
arrow_small_grey.jpg Utbildning Utbildning och förberedande i APV 1.1 , 1.2 , 1.3,  2.1 , 2.2 och 3.0.  

arrow_small_grey.jpg Klicka här för att läsa vår broschyr om uthyrning, tjänster och utbildning