Deltablocs Road to Green-strategi – grön revolution inom betongbarriärer

Published on juni 16, 2024

Deltabloc har satt ribban högt genom att utveckla betongbarriärer med upp till 70 % mindre CO2-utsläpp jämfört med traditionella barriärer och har nyligen introducerat den första barriären med noll CO2-utsläpp.

Deltablocs gröna barriärer kompromissar inte med prestanda, utan erbjuder samma höga standard för trafiksäkerhet som deras traditionella barriärer. 
Deltablocs gröna barriärer kompromissar inte med prestanda, utan erbjuder samma höga standard för trafiksäkerhet som deras traditionella barriärer. 

Vi har träffat Patrick Schuch, Head of Sales på Deltabloc, som berättar om deras banbrytande "Road to Green"-strategi. 

Patrick, kan du berätta om Deltabloc Road to Green?

"Deltablocs Road to Green-strategi är en viktig milstolpe i vårt förhållningssätt till hållbarhet. Det är en förändring mot en ekovänlig produktportfölj, speciellt för betong-barriärsystem.

Genom att införliva den gröna tekniken har vi utvecklat produkter som har upp till -70 % CO2-reduktion jämfört med den traditionella betongbarriären. Vi tog till och med detta ett steg längre och producerade nyligen den första betongbarriären som har noll CO2. Noll CO2 betyder att totalt under tillverkningen av produkten, har ingen CO2 släppts ut in i atmosfären. Detta återspeglar vårt engagemang till innovation och hållbarhet."

Patrick Schuch, Head of Sales på Deltabloc, betonar vikten av att marknaden ställer högre krav på miljövänliga produkter för att påskynda övergången till en hållbar framtid.

Har det här någon påverkan på systemets prestanda?

"Deltablocs hållbara produkter har mindre betong, mindre stål, och lägre vikt, men med oförändrad säkerhetsprestanda. Här drar vi nytta av vår erfarenhet och kunskap från över 400 krocktester, för att skapa nya produkter som har samma, eller till och med bättre prestanda."

Vad betyder det här ur en miljösynpunkt?

"Ur ett miljöperspektiv är införandet av Deltablocs hållbara produkter ett stort steg framåt för att minska koldioxidavtrycket. Genom att använda grön teknik och hållbara material, kan vi minska koldioxidutsläppen i samband med med traditionell produktion av betongbarriärer.

Detta innebär en minskning av miljöskadorna och vårt bidrag till den övergripande hållbarheten i infrastrukturprojekt. Utan att kompromissa med trafiksäkerhet eller bullerskydd."

När kan vi förvänta oss att se Deltablocs gröna block på vägen?

"Deltabloc har gjort sin hemläxa och vi har behärskat detta ämne teknologiskt med att producera den första noll CO2 per barriär. Nu är det upp till marknaderna att sätta högre standard och krav för att driva, men också belöna leverantörer av miljövänliga produkter, så att alla bidrar till en hållbar framtid."

PA Claveroth, affärsområdeschef för Saferoads område Skylt & Teknik i Saferoads betongfabrik i Kopparberg.

Vad betyder Deltablocs Road to Green-strategi för Safeoads betongproduktion?

PA Claveroth, affärsområdeschef för Saferoads område Skylt & Teknik:

"Som Patrick från Deltabloc berättar så ställer de höga krav och sätter upp höga målsättningar för kommande generationer av deras betongbarriärer.

Deras högt satta miljömål avspeglas såklart även på deras partners runt om i världen och därmed kommer även Saferoad, som licenstillverkare och partner till Deltabloc, att gynnas och dras med i hur vi både ser på och producerar betong i både nära framtid och på lång sikt.

Tillsammans med Deltabloc strävar Saferoad efter att sätta nya standarder för hållbar betongproduktion och bidra till en grönare framtid.

Ihop med Deltblocs specialister har vi påbörjat en genomlysning av vår betongproduktion i Kopparberg för att identifiera en tydlig väg framåt. Genomlysningen kommer vara klar under 2024 och därmed har vi då även satt ramarna för vår handlingsplan.

Under 2025 kommer det kartlagda CO2-utsläppet att mätbart minska drastiskt med målsättningen att redan under 2026 kunna ta steget fullt ut till en  netto-noll-produkt till marknaden.

Givetvis kommer den nya barriären med bibehållen eller förbättrad prestanda."