ITS för ökad trafiksäkerhet, framkomlighet och komfort

Publiserad den juni 17, 2020

ITS, Intelligenta transportsystem, används för att förbättra transportsystemet och visar nulägesinformation om till exempel olyckor eller trafikstockningar och bidrar därmed till minskad trängsel och miljöpåverkan samt sparade liv.

Farshad Farhat är ITS-ansvarig på Saferoad Sverige
Farshad Farhat är ITS-ansvarig på Saferoad Sverige

Säkert har du sett dem längs våra vägar – de stora, svarta lådorna med digital text som tydligt visar tillfällig ändrad hastighet eller förklarar att det skett en olycka och att du som bilist behöver sänka farten.

Ett samlingsnamn för denna informationsteknik är ITS, intelligent transportsystem och de tänker och sköter sig nästan helt själva. Kan låta lite som science fiction men systemen har redan funnits i många år och Saferoad levererar årligen många ITS-lösningar framför allt till Sveriges större städer. Här berättar vi om fördelarna med ITS och hur det fungerar.

Farshad Farhat är ITS-ansvarig på Saferoad Sverige. Han har ett stort intresse för utvecklingen av ITS-tekniken.

– Saferoad erbjuder många olika varianter av ITS-skyltar, allt från mindre digitala skyltar på en kvadratmeter till större skyltar på ca 40 kvadratmeter. Vi har kapacitet och kompetens att leverera olika typer av ITS-projekt och arbetar med hela projektet, från idé tills det att skylten är på plats och fungerar som den ska, berättar Farshad.

Saferoad samarbetar med stabila leverantörer av både mjuk- och hårdvaror. Det är företag som har lång erfarenhet av branschen och känner marknaden väl. Portaler och fundament till projekten levereras av Saferoad Sverige, läs mer här.

– Det är mer och mer efterfrågan på ITS-lösningar, berättar Farshad. Större städer vill satsa på smarta lösningar som ITS. Saferoad är ett stabilt ITS-företag som växer på marknaden i snabb takt. Vi är beredda och rustade för att ta emot uppdrag.

Bild på montage av digital skylt i trafikportal

Saferoad har levererat och installerat två stycken kompletta digitala skyltar (walk-in) på E6:an vid Rollsbo och Olskroken till Trafikverket.

Saferoad har just levererat ett unikt ITS-projekt i Gävle, där det fanns ett starkt behov av att minska långa köer på Gavlehovsvägen i samband med evenemang på Gavlehovshallen.

– Vid matchtillfällen är belastningen på Gavlehovsvägen hög vilket gör att bussarna får stå i långa köer för att ta sig in och ut från området. Vårt ITS-system förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken i samband med evenemang. När systemet är aktivt regleras vägen så att ett av körfälten används för kollektivtrafik och det andra fältet används för övrig trafik. Den tiden systemet inte är igång flyter trafiken på som vanligt. De digitala skyltarna har ett styrsystem som vi tillsammans med vår leverantör har ställt in och sen sköts systemet helt automatiskt. Det här är första gången i Sverige som ett sånt här projekt har genomförts och systemet fungerar väldigt bra, säger Farshad.

Enligt Farshad är ITS är framtiden och det gäller att hänga med i svängarna.

– Jag jobbar nära våra projektledare och arbetsledare, är aktiv inom försäljning och har även mycket kundkontakt vilket jag trivs med. Det är väldigt spännande att arbeta med ITS, tekniken går snabbt framåt och det är intressant att följa med i utvecklingen. Saferoad hänger med i marknaden, vi är ett företag att räkna med, avslutar Farshad Farhat.

Vill du veta mer om våra ITS-lösningar?

Kontakta Farshad Farhat ITS Ansvarig, Sollentuna

M: + 46 70 637 01 96

Läs mer om ITS här

 

Man pekar på trafiksignal

Saferoad levererar och installerar trafiksignalutrustningar, här visar Farshad trafiksignal-lyktor, styrapparat och detektorer.

Bild på karta hur man leder trafiken kring Gavlehov

Gavlehovsvägens projektdesign