Krocktestet är en viktig del i produktutvecklingen för säkerhet på vägen

Genom att simulera kollisioner via ett krocktest utvärderas produkters beteende och säkerhetsbrister kan upptäckas för att säkerställa att endast godkända produkter når vägarna.

Att utföra krocktester är en viktig komponent i processen att säkerställa att fordon och andra vägprodukter uppfyller de säkerhetsstandarder och regler som fastställts av myndigheter och branschorganisationer. Genom att simulera olika typer av krascher kan potentiella risker identifieras och säkerhetsbrister upptäckas som en del i utvecklingen av produkten.

”Krocktestet är en viktig del i produktutvecklingen samt en naturlig del av kunskapsuppbyggnaden, ett filter som ser till att bara bra produkter hamnar på vägen” förklarar Jan Wenäll som är forskningsingenjör och projektledare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, i Linköping.

Innan ett test kan utföras görs många förberedelser. Bland annat genom att ställa in vilka parametrar som behövs beroende på vilka kravnivåer som gäller. Vidare monteras vägutrustningen och hastighet, vikt och vinklar ställs in. 

 

En bil vid en slirstock innan ett kocktest
Innan krocktestet kan börja krävs noggranna förberedelser.

 

Krocktest av Saferoads TA-balk i T1 W5

Sommaren 2023 var det dags för Saferoad att krocktesta vår TA-balk som nu har en koppling som säkrar balkarna med varandra. Jan Wenäll var på plats och mötte oss på morgonen för att förklara hur krocktestet kommer att gå till. 

”Testet går till så att vi mäter med accelerometrar i bilen så vi ser vad som händer vid krocktillfället. Vi tittar hur bilen beter sig och med vilken vinkel bilen lämnar räcket med samt hur långt räcket böjer ut” förklarar Jan Wenäll.

Jan Wenäll arbetar som forskningsingenjör på VTI i LinköpingJan Wenäll arbetar som forskningsingenjör på VTI i Linköping.

 

Krocken filmas från många olika vinklar för att vi i efterhand ska kunna studera kollisionen noggrant, om och om igen. Vi från Saferoad som var med på testdagen tyckte det var intressant att se både förberedelserna och själva testet.

”Krocktestet av TA-balken blev godkänt med gott resultat och vi kunde vända hem för att förbereda lansering av produkten, som nu kallas Saferoad TA-balk T1 W5 med räcke”, säger Urban Carlsson, produktutvecklare på Saferoad.

Läs mer om TA-balk T1 W5 med räcke

Sex personer i samtal utomhus
Saferoads medarbetare med Urban Carlsson i mitten, får ett snack med Jan Wenäll efter krocktestet.

 

Intervju med Jan Wenäll på VTI

Jan Wenäll har jobbat 36 år på krockbanan och har gjort över 1000 krocktester av olika vägräcken. Men även andra, mer udda produkter som tåginredningar, julgranar och båtdelar. Vi fick en pratstund med honom efter vårt test och passade på att fråga honom mer om hur krocktesterna går till och om vad som driver honom till att arbeta med det han gör. Se intervjun här: 

Om VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut:

VTI är ett framstående och oberoende forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling inom infrastruktur, trafik och transporter för att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn och bidra till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål.