Så klarar du en kontroll av ditt vägarbete avseende trafik- och skyddsanordningar

Publiserad den juni 17, 2020

För trafikanters och vägarbetares säkerhet är det viktigt att vägarbetsområdet är uppbyggt enligt vissa principer och regler. Här listar vi det som ni bör tänka på enligt Trafikverket och Arbetsmiljöverket.

Vägarbetsområde med bla sergeanter och stora X3:or med rinnande ljus
Vägarbetsområde med bla sergeanter och stora X3:or med rinnande ljus

TRAFIKANORDNINGSPLANER (TA-PLANER)

En trafikanordningsplan är en plan över arbetsplatsens trafikanordningar, vilka skyltar, barriärer och annan utrustning som finns på platsen. Se inte bara TA-planen som en ritning över hur trafik ska ledas genom en arbetsplats, utan som ett komplement till arbetsplatsens arbetsmiljöplan.

TA-planen visar hur man enligt V3-principen, VARNAR, VÄGLEDER och VÄRNAR vägarbetaren och trafikanten. Vi får inte glömma bort den oskyddade trafikanten.

Principen i tre delar gör det tydligt att utmärkningen har olika syften i olika delar av vägsträckan förbi en vägarbetsplats. Det är tre olika syften, vilka var och ett måste uppnås. Utmärkningen ska göras med den bakomliggande tanken att trafikanterna ska få hjälp att göra rätt. Om de olika delarna genomförs väl genomtänkt blir det sammanlagda resultatet bra och säkert för både trafikanter och vägarbetarna.

TILLFÄLLIGA FÖRESKRIFTER

 • Beslut ska finnas på arbetsplatsen
 • Icke gällande vägmärken ska vara täckta alternativ nermonterade.
 • Det är ej tillåtet att vrida vägmärken
  Anteckningar ska föras vid uppsättning och nedtagning, samt signeras

TRAFIKANORDNINGARNAS PLACERING

 • Trafikanordningarna ska vara hela och rena
 • Använd rätt reflex. Det flesta skyltar ska utföras i prismatisk reflex förutom några undantag som ska vara fluorescerande prismatisk. Klicka här för att se vilka det är
 • Baksidan ska ha två stycken gula reflexer i storlek 100x150 mm
 • Vägmärken ska ha storlek normal om inget annat anges, ta hänsyn till vägens bredd. Se den nya föreskriften här
 • I trånga miljöer eller av andra skäl, kan storleken på vägmärken behöva minskas
 • A20 ska finnas som dubbelsidig. Det krävs inte vid upprepning eller på gång- och cykelvägar, då kan de vara monterade enkelsidigt
 • X2 ska placeras tvärs vägen och på gång- och cykelbana, de ska vara utformade så att de inte ger vika för de oskyddade trafikanterna
 • Avstängningsanordningar ska ha en nedre markeringsskärm placerad cirka 20 cm över marken och en övre markeringsskärm med underkanten högst 80 cm över marken.
 • Om ett vägarbete medför att en hel gång- och/eller cykelbana tas i anspråk, ska ett tillfälligt utrymme ordnas eller omledning ske
 • Övergångar ska alltid vara utförda så att rullstolar, rollatorer och barnvagnar kan komma fram på ett tillfredsställande sätt
 • Vid separerad gång- och cykeltrafik ska bredden på utrymmet för trafiken vara minst 1,5 m
Bild på omledning på väg, en TA-plan samt en väg med betongbarriär DELTABLOC 65S

Här ser vi två exempel på korrekta utställningar samt en TA-plan.

E11 REKOMMENDERAD LÄGRE HASTIGHET

 • Tänk på att inte göra utmärkning omotiverat lång. Det minskar efterlevnaden hos bilister
 • E11 ska alltid kombineras med hastighetsdämpande åtgärder. Till exempel vägbula, avsmalning eller chikan
 • E11 ska vara monterade på båda sidor om vägen, förutom vid upprepning

 

KÖRLEDNING

 • Vägmarkering och körfältspilar, ordinarie och tillfälliga ska vara rättvisande
 • Tillfällig vägmarkering ska vara utförd i reflekterande material
 • Trafikanten ska få tydlig körledning
 • Om oklarhet vid vägval skall påbudsmärke D2 användas. Se bildexempel nedan
Bilar som kör på nyasfalterad väg med vägmärken som leder dem

Denna skyltning bör förstärkas med påbudsmärke för att undvika osäkerhet.

ARBETSPLATSEN

 • Vägmärken och trafikanordningar ska sitta rakt och med räta vinklar i förhållande till de körfält som de är avsedda för
 • Vägmärken vid vägarbeten bör i första hand placeras på vägbanan för att de lättare ska kunna upptäckas
 • De vägmärken som sätts på vägbanan ska placeras och vara konstruerade så att de inte förorsakar skada på vägarbetare, trafikanter eller någon annan om de blir påkörda
 • Vägmärken och andra anordningar som inte gäller under vägarbetet ska täckas över eller tas bort och återställas till ursprungligt skick eller enligt vad som framgår av handlingarna när vägarbetet avslutas

Innan ni lämnar, se över arbetsplatsen

 • Ser det snyggt och bra ut?
 • Åk igenom arbetsområdet och förvissa dig om att alla skyltar är väl synliga
 • Som bilist skulle du känna att det var lätt att förstå skyltningen?
 • Har man säkrat upp på ett bra sätt för vägarbetarna?
 • Har man följt V3-principen?

Lycka till med ditt vägarbete!

Att tänka på när du ställer ut tunga skydd

Klicka här för att läsa mer om hur du ställer ut tunga tvärgående och längsgående skydd rätt.