"Vi är en rådgivande helhetsleverantör - från TA-planen tills projektet är klart"

Publiserad den oktober 2, 2020

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Saferoad finns med hela resan, från att TA-planen ritas tills dess att projektet är klart och allt material ska tas bort.

Christian Claesson arbetar som affärsutvecklare i affärsområde Vägservice.
Christian Claesson arbetar som affärsutvecklare i affärsområde Vägservice.

Innan ett vägarbete kan startas behövs en godkänd trafikanordningsplan, så kallad TA-plan. Men vad är egentligen en TA-plan, varför är den så viktig och hur går det till innan ett projekt kan starta? Christian Claesson arbetar som affärsutvecklare på Saferoads affärsområde Vägservice och han har full koll på det.

Hej Christian, varför behöver man en TA-plan?

”Trafikanordningsplanen innehåller fakta om ett vägarbete, hur det ska märkas ut och är till för att varna trafikanterna i god tid innan de kommer in i vägarbetsområdet. Dessutom värnar den om säkerheten för personalen som ska utföra arbetet samt vägleder trafikanterna på ett säkert och tydligt sätt förbi vägarbetsområdet. Vår ambition är att området kring vägarbetet ska vara så säkert som möjligt för alla som vistas där. Utan en godkänd TA-plan får man inte starta ett vägarbete”, berättar Christian.

Saferoads dokumentation är en mycket uppskattad tjänst

I Saferoad Sverige finns ett tiotal tillståndshandläggare som arbetar med TA-planer. De har en rådgivande roll mot kunden samt har en tät dialog med beställaren och väghållaren, som även är den som ska godkänna TA-planen innan projektet får starta.

”Vi tar de nödvändiga kontakterna för att få TA-planen godkänd och avlastar även kunden genom att ta hand om den dokumentation som krävs, till exempel arbetsberedning, riskanalys, åtgärdsplan och en egenkontroll av installationen. Det är en mycket uppskattad tjänst som betyder att kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet i stället” säger Christian.

När planen är godkänd att användas kör projektet i gång och Saferoad bistår även med allt avstängningsmaterial som behövs.

”Eftersom vi har egen produktion av trafikavstängningsmaterial och många depåer runt om i Sverige så kan vi snabbt få material på plats. Vi tillhandahåller utmärkningsansvariga samt erfarna och utbildade vakter för att hålla ordning på säkerheten. Från kortvariga omledningar av trafik till stora vägarbetsplatser med komplicerade och skiftande arbetsmoment, det är vår profession. Vi erbjuder dessutom daglig tillsyn av materialet för att se så allt material är uppställt enligt TA-planen, berättar Christian.

Vad är det för typ av material som oftast används?

”Det som brukar behövas är någon form av längsgående barriär typ DELTABLOC, trafikbuffert, olika skyltar, byggstängsel, tillfälliga trafiksignaler och TMA-skydd. Man kan både köpa och hyra vårt material.”

Så hur gör man om man behöver hjälp med en TA-plan inför sitt projekt?

Man kontaktar någon av våra duktiga tillståndshandläggare så får man råd och hjälp med att köra i gång.

Vägservice

Bild på händer som håller en TA-plan framför ett vägarbete

Innan ett vägarbete får starta behövs en godkänd TA-plan.

Bild på TMA-skydd i ett sommarlandskap

TMA-skydd

Bild på trafiksignaler för tillfälligt övergångsställe

Sila tillfälliga trafiksignaler för övergångsställe

Bild på en trafikbuffert som lyfts med lyftredskap av lastmaskin

Trafikbuffert för 100 km

Bild på DELTABLOC 100 som står uppställda för att skydda vägarbetsplats

DELTABLOC 100 med sidomarkeringsskärm