Flexibel planering i föränderlig arbetsmiljö – Västlänken del 2

Publiserad den september 27, 2019

På ett produktionsmöte angående området Almedal sitter ett 30-tal av NCC’s alla arbetare för området och går igenom arbetsrutiner inför veckan. Man diskuterar arbetsmiljön, logistik, regler, aktuella avstängningar och påminner om skyddskläder och säkerhetsselar. Det är trångt och varmt i mötesrummet men många deltar aktivt och bidrar med sina erfarenheter och idéer till förbättringar.

Arbetsledare Andreas Eriksson och TA-planritarna Lisa Andersson och Cecilia Gyllin planerar kommande avstängningar.
Arbetsledare Andreas Eriksson och TA-planritarna Lisa Andersson och Cecilia Gyllin planerar kommande avstängningar.

Med på mötet är också en av Saferoads arbetsledare för området Korsvägen, Andreas Eriksson och Lisa Andersson, TA-plansritare. De lyssnar och pejlar av läget så de vet vad som är på gång som rör Saferoads arbete.
– Det är bra för oss att få veta direkt vad som funkar eller vad som behöver förändras. Vi har bland annat TMA-bilar, kranförare och schaktgrävare på området just nu och på det här mötet får vi den koll vi behöver för vår planering, berättar Andreas.

Förutom att rita TA-planer arbetar Lisa även med bemanningen av driften och planerar utbildning av Saferoads vakter. Även Lisa uppskattar dessa produktionsmöten:
–Jag gillar att ha kundkontakt och jag ser fram emot utmaningarna i alla pågående och kommande projekt av Västlänken, säger Lisa.

En eloge till Saferoads vakter

Andreas Eriksson har arbetat tre år på Saferoad. Han gillar den hjärtliga stämningen och att det är högt i tak på kontoret.
– Vi arbetar taight och täcker för varandra, ställer upp där det behövs, säger Andreas.
På Västlänken är ingen dag den andra lik och ofta är det snabba ryck som gäller. Anderas ger vakterna en eloge för att de rycker in så snabbt när det krisar:
– Ofta blir det brandkårsutryckningar och det gäller att vakterna kan tänka om i sin planering och åka ut snabbt.
I och med Västlänken så har antalet personer på Saferoads kontor och depå i Göteborg ökat markant och det är helt klart en fördel om man som medarbetare gillar att jobba i en föränderlig miljö.
– Ja, då trivs man nog bäst, säger Andreas.

Man i varseljacka utanför Saferoads depå i Göteborg

Arbetsledare Andreas Eriksson utanför Saferoads depå i Göteborg.

Man justerar en varningsskylt som hamnat snett

En utställd varningsskylt har hamnat snett, Emil Eriksson placerar den rätt igen.

Kommande planer för Korsvägen


På området kring Korsvägen i Göteborg planeras det för fullt för kommande arbeten. Anderas och Lisa medverkar tillsammans med Saferoads TA-planritare Cecilia Gyllin på ett av de många projektmötena tillsammans med beställarna av projektet: Göteborgs Stad och Trafikverket samt alla underleverantörer. Korsvägen är en hårt trafikerad plats och det är mycket som påverkas när det byggs, grävs och sprängs. Det gäller att hitta den bästa och smidigaste lösningen för kollektivtrafiken, trafikanter, gående och cyklister under arbetets gång.
– Det brukar bli diskussioner om vad som kommer funka bäst och det gäller att vrida och vända på TA-planen så man får en lösning som funkar perfekt, säger Cecilia Gyllin.

Cecilia har jobbat på Saferoad sedan april i år och har tidigare arbetat med schakt, entreprenad, fiberutbyggnad, asfalt samt kontrollant av TA-planer. Erfarenheter som kommer väl till pass i rollen som TA-plansritare. Hon strukturerad och gillar ordning och reda, därför är det en stor utmaning att hon stundtals upplever dålig framförhållning i projekten.
– Det gör att mitt arbete ofta blir stressigt. Därför är det jätteviktigt att medverka med på dessa möten så vi vet vad som är på gång och kan planera avstängningarna med våra TA-planer i god tid, säger Cecilia.

Vy från arbetsplats i Göteborg med pariserhjul i bakgrunden

Arbetet med området Korsvägen är ett omfattande projekt.

Högt tempo och snabba åtgärder


Emil Eriksson jobbar med tillsyn av Saferoads utställningsmaterial. Flera gånger om dagen åker han runt Västlänkens alla arbetsområden för att kontrollera att allt ser ut som det ska.
– Det är viktigt att allt är utplacerat enligt våra TA-planer och om något går sönder behöver det snabbt bytas ut, säger Emil.

I ett av områdena upptäcker han att det saknas skyltar som varnar för ett kabelskydd som är placerat över vägen. Snabbt åtgärdar han det och skriver en rapport, alla avvikelser dokumenteras. I ett annat område har det asfalterats under dagen och sidomarkeringsskyltarna har flyttats åt sidan, vilket Emil fixar och noterar. Emil har jobbat på Saferoad sedan februari i år och han trivs bra med det höga tempot.
– Man vet aldrig hur dagarna ska bli och det är spännande. Det blir garanterat inte långtråkiga dagar i alla fall, säger han och skrattar.

Man justerar till varningslykta på trafikavstängningsmaterial

Emil Eriksson kontrollerar att en varningslykta blinkar som den ska.

Bild på maskiner på vägarbetsområde i Göteborg

Runt om i centrala Göteborg arbetas det med Västlänken.