Fartfyllt arbete med gigantiska Västlänken i Göteborg – del 1

Publiserad den september 20, 2019

Arbetet med Västlänken innebär fartfyllda, innehållsrika och spännande arbetsdagar. Ingen dag är den andra lik och det gäller att hitta smarta lösningar för att alla arbeten och områden ska fungera. I den här serien får du träffa några av Saferoads medarbetare som jobbar med Västlänken. Medarbetare som gör sitt allra bästa för att arbetet ska rulla på så bra och säkert som möjligt för alla byggjobbare, för kollektivtrafiken och trafikanterna.

Trafikbuffertar uppställda vid Västlänken
Trafikbuffertar uppställda vid Västlänken

– Allt måste ju bara funka i ett sånt här stort projekt som Västlänken, därför är Saferoads medarbetare hela tiden på fältet och se till att allt flyter på. Varje dag! säger Rasmus Nilsson, en av arbetsledarna inom Saferoads Vakt och Lots.

Att det pågår ett projekt i Göteborg som kallas Västlänken har väl knappast undgått någon Göteborgare. Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Med tre nya stationer ska man kunna ta sig fram enklare, snabbare och med färre byten. Bygget, som planeras vara klart 2026, innebär att vägar leds om, det sprängs och grävs. Det är ett gigantiskt och omfattande projekt som engagerar många; entreprenörer, beställarna såklart och inte minst göteborgarna själva. Saferoad Sverige är en av spelarna i pjäsen och bidrar bland annat med TA-planer, vakter, utställningsmaterial som byggstaket, skyltar och maskiner.

Löpande utbildning av vakterna

– Det här är det största projekt som Saferoad gjort och det är många medarbetare inblandade i projekten, säger Rasmus och berättar vidare att Saferoad nu, i skrivande stund, bidrar med 60 vakter på fältet.

Saferoads driftledare på Vakt & Lots, Olle Wählby planerar utbildning av alla vakter.

– Det är mycket för vakterna att tänka på när de är på områdena, och vi behöver kunna intyga att alla har rätt kompetens för arbetet. Därför sker utbildning löpande, säger Olle.

Vakterna hjälper till för att öka säkerheten på platsen och håller koll på bilar, cyklister, fotgängare. När det ska sprängas i ett område behövs minst 15 vakter på plats för att hjälpa till med avspärrningarna. Saferoad har även utbildat säkerhetsledare och spårbevakare som nu arbetar ute på fältet.

Två killar med kaffekoppar

Olle Wählby och Rasmus Nilsson tar en morgonfika innan dagens arbete med bland annat vakterna planeras.

Viktigt med bra dialog

Stefan Lasses är Saferoads arbetsledare på E 02 Centralen och har jobbat på Saferoad sedan juli i år. Han gillar att leda andra och har en bra dialog med uppdragsgivarna Trafikverket och NCC.

– Vi har en tät och bra kontakt angående pågående arbeten och reder ut oklarheter som dyker upp på en gång, säger Stefan.

I ett så här stort bygge där miljön ständigt förändras, krävs omfattande skyltning för att alla ska kunna ta sig fram och vistas i miljön på ett så säkert sätt som möjlighet. Ibland blir det en del diskussioner med privatpersoner som är vana att kunna ta sig fram på ett visst sätt.

– Det här rör till deras vardag och rutiner och det blir diskussioner ibland. Vi brukar påpeka att det är för allas säkerhet som vi skyltar och leder om trafik- och gångvägar. Det är inte alltid så populärt, men säkerheten är ju så viktig, säger Stefan.

Han arbetar nära Camilla Nilsson som är med och ritar TA-planer för projektet. En TA-plan är en ritning på hur avstängningsmaterialen, alltså avspärrningar, skyltar och lampor, ska vara utställda.

– Det börjar med att kunden berättar om vad det är för en plan som behövs. Vad dom planerar att göra, vilket schaktdjup som eventuellt behövs och vilka maskiner dom ska använda, säger Camilla.

Efter det åker Camilla ut på platsen och tar bilder för att kunna rita och planera hur barriärerna ska placeras, vilka skyltar som kan behövas och hur in- och utfarterna för bygget ska placeras. Det är lagar och regler att följa hela tiden och när själva TA-planen är ritad och klar ska den godkännas.

– Den största utmaningen är att tillfredsställa alla parter, alltså Trafikverket, Trafikkontoret, NCC och tredje man. Det ska fungera för alla som ska vara på vägen under bygget, säger Camilla och fortsätter:

– När TA-planen är klar så brukar jag planera arbetena med våra medarbetare utifrån de planer jag gjort. Det är jätteviktigt och nyttigt att se hur planen fungerar i praktiken.

Man och kvinna framför transportbil

Arbetsledaren Stefan Lasses och TA-planritaren Camilla Nilsson arbetar mycket tillsammans på området E 02 Centralen.

Området kontrolleras flera gånger om dagen

Alexandra Jerrebrant jobbar med tillsyn av Saferoads avstängningsmaterial på östra området. Tre gånger om dagen servar och kontrollerar hon att Saferoads material längs sträckan är helt och fungerar. Det kan vara en skylt som blivit påkörd och står snett eller en lampa som är trasig och måste bytas.

– Våra beställare vill ha en person på fältet, lite som en allt i allo som kan rycka in och hjälpa till där det behövs. Och jag är alltid på plats och kan snabbt rycka in. Det är mycket att fixa med och jag gillar att vara en ”service-gubbe”, skrattar Alexandra.

Trafikbuffert, kravallstaket och trafiksignaler på arbetsplatsområde

Kravallstaket och buffert är en del av Saferoads avstängningsmaterial vid Västlänken.