Vi säkrar vägen för både människa och djur

Publiserad den september 1, 2017

För att öka hasselmusens säkerhet och framkomlighet i Svabesholm, Skåne byggs under sommaren/hösten 2017 en hasselmusportal över väg 1606. Det här är den första portalen för hasselmusen som byggts och portalen har levererats av oss på Saferoad.

Säkra vägar är inte bara till för människor utan djur också. Med honungsros och björnbär ska hasselmusen lockas att att ta sig över en bro/portal och att slippa korsa en trafikerad väg. Det blir "kärleksportal" som Trafikverket kallar det och projektet ska få möss från de två sidorna av vägen att mötas.

Så funkar Hasselmusportalen

Genom att vajrar kläs med klätterväxter och så småningom blir det en grön portal med bland annat honungsros och björnbär som löper över vägen.

"Vi har hittat hanarnas bon på den ena sidan nya vägen och honornas på den andra. Så vi återskapar naturen för att mössen ska hitta varandra. Björnbär och vildros ska vara på marken och bokharabinda ska täcka hela stålkonstruktionen, så att den smälter in i landskapet med alla andra växter" säger Christian Björnsson, projektledare vid Trafikverket.

Den 13 oktober invigs portalen och den ombyggda vägen den sitter över.

När det är dags att bygga vägar och järnvägar inventerar Trafikverket djur- och växtriket. Om känsliga arter berörs tar vi hänsyn till detta. Ekodukter, grodpassager, insektsbon, utterpassager och ormhotell är exempel på åtgärder för att djur och växter ska påverkas så lite som möjligt.

I 40 år har det varit känt att hasselmusen funnits vid Svabesholm. Hasselmusen är extremt känslig för omställningar.