Saferoads affärsområde Räcke (RRS väg-och broräcken) blir ett eget bolag

Publiserad den oktober 3, 2022

Från och med den 1 januari 2023 blir ett av Saferoads Sveriges affärsområden, Räcke (RRS väg-och broräcken) ett eget bolag. Det bidrar bland annat till ett närmare samarbete med koncernens övriga RRS-bolag.

Ulf Sköld blir VD för det nya bolaget Saferoad RRS Sverige AB
Ulf Sköld blir VD för det nya bolaget Saferoad RRS Sverige AB

Saferoads affärsområde Räcke är inne i en intensiv och spännande process då koncernen arbetar med att renodla och stärka Saferoads RRS-bolag i Europa.

"Vårt affärsområde blir ett eget bolag och därigenom en tydligare del av RRS i Norden och Europa. Det bidrar till synergieffekter som känns positiva inom R&D, inköp och försäljning. Vi blir starkare som bolag och kan arbeta närmare varandra" säger affärsområdeschef Ulf Sköld.

Tillsammans med övriga RRS-bolag i koncernen finns möjligheten att skapa effektivare arbetsflöden, produktutveckling och tillverkning.

"Det här skapar även en ökad tydlighet inom organisationen. Det blir lättare att dela kunskap och expertis på koncernnivå samtidigt som vi självklart fortsätter att arbeta nära marknaden via våra lokala och regionala enheter" berättar Ulf.

Det nya namnet på bolaget blir Saferoad RRS Sverige AB.

"Jag är tacksam för alla år vi fått arbeta tillsammans och önskar Ulf och det nya bolaget stort lycka till! Vi kommer såklart även fortsatt att samarbeta framåt" säger Saferoad Sveriges VD Jörn Jönsson.

Här hittar du Saferoad RRS Sverige ABs hemsida

Person i vit skjorta som står framför ett träd en solig sommardag

Jörn Jönsson, VD på Saferoad Sverige AB