Nu byter vi namn till Saferoad Traffic AB

Published on mars 21, 2024

Saferoad Sverige AB, Saferoad Danmark A/S, Saferoad SES GmbH och de två norska bolagen Euroskilt AS och TrafikDirigering AS byter till gemensamt namn och blir Saferoad Traffic!

Detta steg är ett medvetet val för att stärka koncernens position i de olika länderna. Anledningen till namnbytet är att skapa en mer enhetlig och tydlig profil på marknaden inom affärsområdet Traffic, där fokus ligger på Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Saferoad Traffics mission är tydligt definierad: Att skapa säkerhet på vägarna och säkerställa det starkaste och mest kompetenta samarbetet med kunderna. Namnbytet är en medveten satsning för att betona företagets storlek och bredd inom trafiksäkerhet. Med en ny, modern design vill Saferoad Traffic tydliggöra sitt arbetsområde och den ständiga strävan efter högre säkerhet.

Fokus på samarbete och hållbarhet: Saferoad Traffic lägger särskild vikt vid att stärka samarbetet över nationsgränserna. Vår nya grafiska identitet och det gemensamma namnet ska bidra till att skapa en tydlig förståelse hos våra kunder, samtidigt som vi behåller lokal kompetens och anpassningsförmåga.

Dessutom betonar Saferoad Traffic sitt engagemang för hållbarhet. Företagets kärnkompetenser inom skyltning, barriärer och bullerskydd är inte bara utformade för att hålla trafikanter och vägarbetare säkra, utan också för att minimera skadliga bullerstörningar för befolkningen längs de mest trafikerade vägarna. Detta visar vårt engagemang för att skapa en positiv inverkan på både miljön och samhället.

Med namnbytet markerar Saferoad Traffic en ny era inom trafiksäkerhet och hållbarhet. Företagets fokus på samarbete, säkerhet och trygghet positionerar oss som en viktig aktör på marknaden.

Saferoad Traffic är inte bara ett namn, det är ett löfte om att skapa en säkrare framtid på vägarna.

Om Saferoad Traffic AB
  • Saferoad Traffic AB - grundades 1932 under namnet Genevads Vägmärken
  • Har i dag 516 anställda
  • Arbetsområde: utveckling, tillverkning, försäljning, uthyrning, utbildning och andra tjänster inom väginfrastruktur.
  • Del av Saferoad-koncernen sedan 2008