Krocktestad TA-balk T1 W5 med smart koppling

Publiserad den januari 19, 2024

Saferoads slirstock har genomgått en framgångsrik krocktestning och har därför fått ett uppgraderat namn – Saferoad TA-balk T1 W5 med räcke.

Krocktestet utfördes i juni 2023 vid VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping, och T1-testet visade på godkända resultat. T1 innebär att en 1300 kg tung bil kör in i balken i 80 km/h med en vinkel på 8 grader.

Den robusta TA-balken utgör en pålitlig lösning för att skapa avspärrningar och säkerställa personskydd vid både byggarbetsplatser och i stadsmiljö. Trafikbalkens smarta kopplingsanordning gör sammankopplingen mellan barriärenheterna både enkel och säker, vilket underlättar användningen och ökar säkerheten i olika miljöer.

Det smarta med denna uppdatering är att om du redan har Saferoads slirstock kan den fortsätta användas genom en koppling som säkrar balkarna med varandra. Efterfrågan från marknaden har drivit fram denna produktutveckling och Saferoad har vidareutvecklat slirstocken för att möta marknadens behov.

Läs mer om Saferoad TA-balk T1 W5 med räcke