SafeSound – krocktestat områdesskydd med bullerskärm

SafeSound med DB80 är en effektiv, krocktestad barriär/bullerabsorbent enligt 1317 T3W2/N2W3. Den är också testad enligt EN 1793-2/3/5 (klass A4) och fungerar som både buller- och områdesskydd på tillfälliga byggarbetsplatser, vid evenemang och för avskärmning av maskiner.

Städerna växer och de centrala byggprojekten flyttar sig närmare medborgarna. Därför finns ett ökat fokus på att sänka bullernivån från byggarbetsplatser och vägarbeten. SafeSound är en mobil bullerskärm, som består av ljudabsorberande moduler, monterade på betongbarriärer.

Trafiksäkerhet, ljuddämpning och åtkomstsäkerhet i en och samma produkt

Med denna innovativa lösning får du en flexibel skärm som är enkel och snabb att montera och ta isär igen. Bullerskärmen är monterad på mobila trafikbommar som skapar en säker miljö på båda sidor av skärmen.

På överdelen av betongbarriärerna installeras de ljuddämpande modulerna som på insidan har goda ljuddämpande egenskaper och samtidigt kan reflektera bort externt buller. Detta minskar bullerstörningarna för den omgivande miljön och möjliggör därför längre arbetstid på byggarbetsplatsen. På så sätt kan tidplanen optimeras så att projektet snabbt når sitt mål med ett bättre resultat.

SafeSound är ett modulärt system som ger dig en flexibel skärm, som monteras direkt på mobila trafikbarriärer. Skärmarna är lätta att hantera och kan monteras från ena sidan. De kan också anslutas till fordons- och personalportar samt staket för att säkerställa stängda arbetsplatser med tillträdesskydd.

Systemet är testat enligt EN 1317-2 med resultat T3W2/N2W3

Saferoad erbjuder rådgivning under hela anläggningstiden med allt från planering och godkännande till installation, underhåll och retur.

 

Grå bullerskärm med ett fönster i mitten, som är monterad på skyddsbarriär

Våra bullerskärmar är testade enligt EN 1793-2/3/5 (klass A4) och fungerar som både buller- och säkerhetsvägg på tillfälliga byggarbetsplatser, vid evenemang och för avskärmning av maskiner. De hållbara modulerna är tillverkade i högkvalitativt aluminium och är 100 procent återvinningsbara.

Bullerskärm med taggtråd överst