Jump to main content

Betongskolan del 1: Betongens recept

En stor del av vår verksamhet är vårt gjuteri där flera olika betongprodukter gjuts. Till exempel parkeringsfundament, barriärelement, trafikfundament och fundament för belysningsstolpar. Här ger vi er betongens recept.

För ett ton betong som används till exempel ett 108/900 fundament behövs:
> Grus (stenmjöl) 0-3 mm, 498 kg
> Sten (krossat) 7-14 mm, 268 kg 
> Cement, 165 kg
> Vatten, 69 kg
Ingredienserna blandas sedan ihop, formarna fylls och ett fundament blir till.

Vct, vattencementeringstal 

Vct (kg vatten/ kg cement = i fallet oven 69/165= 0,42) är något ni kanske inte ha hört men det är ett mycket viktigt nyckeltal vid betongproduktion. Det beskriver vilken egenskap betongen har mot karbonatisering (genomsläpp av syremolekyler) och frostbeständighet. Man strävar efter att ha så lågt vct-tal som möjligt utan att betongen blir för torr och oarbetbar. För att klara de tuffaste miljöerna ska vct-talet ligga under 0,45.

Behöver man ha en mer lättflytande betong så tillsätter man ett så kallat flytmedel. Som egentligen är en slags tensider (diskmedel) som gör att partiklarna i betongen glider lättare mot varandra. Det är inte lämpligt att istället tillsätta mer vatten eftersom det ökar vct-talet!

Vill du veta mer om våra fundament?

Klicka här.

betong fundament saferoad traffic
betong fundament saferoad traffic