Jump to main content

Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Här kommer några viktiga saker som alla kan göra i sommar.

Just nu lever vi alla i en extrem situation i spåren av covid-19. På Saferoad arbetar vi med handlingplaner för att minimera störningarna i vår verksamhet och för att värna om våra medarbetare, kunder och omvärld. Snart väntar semestertider och då finns det en del saker som är bra att tänka på, så vi alla håller oss friska och undviker att sprida smitta i sommar.

Kom ihåg att du ska hålla avstånd till andra på stränder, badplatser och hamnar. På badplatser och på andra platser där många människor samlas, är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för smittspridning. Myndigheten bedömer däremot att smitta via badvatten är osannolik.

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan så ägna dig gärna åt idrott och träning under sommaren. Du har samma ansvar som tidigare att hålla avståndet och vidta andra åtgärder för att stoppa smittan.

Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra, även när du är på resa. Kom ihåg att hålla avstånd till andra resenärer och tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare är förbjudna även under sommaren. Arrangörer av olika typer av evenemang ansvarar för att bedöma risker och anpassa verksamheten för att förebygga smittspridning. Större sociala sammanhang – som dop, fester, bröllop och begravningar – bör undvikas även under sommaren.

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
  • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
  • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Tänk lite extra på säkerheten då du träffar personer som är 70 år eller äldre.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Källa: folkhalsomyndigheten.se

På den här sidan finns samlad information kring covid-19 gällande sommaraktiviteter:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/sommaren-med-covid-19/

Ta hand om dig i sommar!