Jump to main content

När är det bra att använda stor X3-skärm med rinnande ljus?

Rinnande ljus med stora X3-skärmar används när man vill förtydliga körledningen. Det kan till exempel vara där det är tvära sidoförflyttningar eller vid kurvor. Det ger då en tydlig visuell ledning var man ska köra.

Extra stora X3-skärmar med vändbara reflexplattor och rinnande ljus på toppen kan med fördel används till tydlig körledning. Skärmarna kan sammankopplas upp till tio enheter, vilket trafikverket rekommenderar, se nedan. De rinnande ljusen sammankopplas med kabel.

Vad säger Trafikverket?

> Så här står det i TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg:

Kap 7.3 Rinnande ljus
Rinnande ljus har en funktion som förtydligar körledningen, t ex vid överledning, andra tvära sidoför-flyttningar eller kurvor. För att få en acceptabel funktion på det rinnande ljuset ska hela den del av vägbanan som ska ledas över ingå i montaget av det rinnande ljuset. Rinnande ljus kan monteras på X1 Markeringspil eller X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. i storleken 300 x 1200 mm, efter varandra för att ge en bättre visuell ledning hur man ska köra eller åt vilket håll man ska svänga. Det bör vara minst 10 sammankopplade lyktor.

> TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg säger det här:

Kap 7.3 Rinnande ljus
Vid överledning på alla mötesseparerade vägar ska X1 Markeringspil eller X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m m i storleken 300 x 1200 mm med rinnande ljus användas. Det ska vara minstfem lyktor per körfält och fem lyktor på vägren. De ska placeras efter varandra så att trafiken på ettlättbegripligt sätt leds rätt. Ljuscykeln mellan första och sista lykta ska vara 1,5 sekund, med en lystidpå 0,2 sekund per lykta. Lyktorna ska ha följande tekniska egenskaper:

Typ av lykta Dimmningskrav Färg Ljusstyrka, klass Egenskap, miljöklass
Markbunden gul rinnande ljus Ja, se kap 6.2 C gul 1 L8H P0, R0, A0, I0, F3, O1, M3, T2, S3

 

Vill du veta mer om rinnande ljus?

Kontakta din säljare och bläddra fram till sida 149 i vår produktkatlog för artikelnummer och ytterligare produktinformation.