Jump to main content

Hastighetssänkande åtgärder

Körs det för fort på din gata, förbi sommarstugan eller på arbetsplatsen? Sänk farten med hastighetsdisplay PaceTell, skyltbåge, vägkudde Saferoad, IFD eller ljusförstärkt Herr Gårman-skylt.

Ibland kan hastigheten överskridas på områden där det är extra viktigt att hålla nere farten. Vi erbjuder produkter som uppmärksammar bilisterna på att sänka farten på ett effekivt sätt.

Nedan kan du läsa mer om PaceTell, Skyltbåge, Vägkudde Saferoad, IFD farthinder och ljusförstärkt Herr Gårman-skylt.

Möjligheterna är många! Kontakta våra säljare så hjälper vi hitta den hastighetsdämpande åtgärd som passar era ändamål.

Kontakta våra säljare
Illustration hastighetsdämpande åtgärder

Pacetell

Den digitala hastighetsvarnaren Pacetell har röda ljusstarka siffror som visar fordonets hastighet när hastighetsgränsen överskrids. I ritningen ovanför visas även avsmalning av väg med hjälp av en chikan med X3-skärmar.  

Skyltbåge

Ett annat sätt att gör vägen smalare är att ställa ut skyltbågar i trafiköar. Ingen åverkan på underlaget görs.

Vägkudde Saferoad

Vägkudde Saferoad tar effektivt ner hastigheten. För yrkeschaufförer t.ex. busschaufförer, som kanske åker sträckan flera gånger per dag så kan de placera kudden mellan hjulparen och slipper skumpandet. I ritningen ovanför är den kombinerad med ljusförstärkt Herr Gårman-skylt.

IFD farthinder

IFD-farthinder gjuts till den bredd som passar vägen. Även denna ser till att yrkeschaufförer slipper skumpandet genom att vikten på deras fordon trycker ner gummiprofilerna. Här kombinerat med ljusförstärkt Herr Gårman-skylt. I ritningen ovanför även liten skyltbåge som märker ut själva guppet.