Jump to main content

”Vi är en rådgivande helhetsleverantör – från TA-planen tills projektet är klart!”

En trafikanordningsplan, TA-plan, innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut. Saferoad finns med hela resan, från att TA-planen ritas tills dess att projektet är klart och allt material ska tas bort.

Innan ett vägarbete kan startas behövs en godkänd trafikanordningsplan, så kallad TA-plan. Men vad är egentligen en TA-plan, varför är den så viktig och hur går det till innan ett projekt kan starta? Christian Claesson arbetar som affärsutvecklare på Saferoads affärsområde Vägservice och han har full koll på det.

Hej Christian, varför behöver man en TA-plan?
”Trafikanordningsplanen innehåller fakta om ett vägarbete, hur det ska märkas ut och är till för att varna trafikanterna i god tid innan de kommer in i vägarbetsområdet. Dessutom värnar den om säkerheten för personalen som ska utföra arbetet samt vägleder trafikanterna på ett säkert och tydligt sätt förbi vägarbetsområdet. Vår ambition är att området kring vägarbetet ska vara så säkert som möjligt för alla som vistas där. Utan en godkänd TA-plan får man inte starta ett vägarbete”, berättar Christian.

Saferoads dokumentation är en mycket uppskattad tjänst

I Saferoad Sverige finns ett tiotal tillståndshandläggare som arbetar med TA-planer. De har en rådgivande roll mot kunden samt har en tät dialog med beställaren och väghållaren, som även är den som ska godkänna TA-planen innan projektet får starta.

”Vi tar de nödvändiga kontakterna för att få TA-planen godkänd och avlastar även kunden genom att ta hand om den dokumentation som krävs, t ex arbetsberedning, riskanalys, åtgärdsplan och en egenkontroll av installationen. Det är en mycket uppskattad tjänst som betyder att kunden kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet istället” säger Christian.

När planen är godkänd att användas kör projektet igång och Saferoad bistår även med allt avstängningsmaterial som behövs.

”Eftersom vi har egen produktion av trafikavstängningsmaterial och många depåer runt om i Sverige så kan vi snabbt få material på plats. Vi tillhandahåller utmärkningsansvariga samt erfarna och utbildade vakter för att hålla ordning på säkerheten. Från kortvariga omledningar av trafik till stora vägarbetsplatser med komplicerade och skiftande arbetsmoment, det är vår profession. Vi erbjuder dessutom daglig tillsyn av materialet för att se så allt material är uppställt enligt TA-planen, berättar Christian.

Vad är det för typ av material som oftast används?
”Det som brukar behövas är någon form av längsgående barriär typ DELTABLOC, trafikbuffert, olika skyltar, byggstängsel, tillfälliga trafiksignaler och TMA-skydd. Man kan både köpa och hyra vårt material.”

Så hur gör man om man behöver hjälp med en TA-plan inför sitt projekt?
Man kontaktar någon av våra duktiga tillståndshandläggare så får man råd och hjälp med att köra igång.

> Vägservice

Saferoads affärsutvecklare Christian Claesson

Christian Claesson arbetar som affärsutvecklare i affärsområde Vägservice.

Utskrift av en Trafikanordningsplan, TA-plan

Innan ett vägarbete får starta behövs en godkänd TA-plan.

Hyr av oss

På våra depåer hittar du ett stort sortiment av trafikmaterial som skyltar och bilar. Vi tar hand om allt – från TA-planstadiet till färdig utställning.

Hitta närmaste depå

vägservice

Vi erbjuder utbildning samt alla typer av vakt- och lotstjänster för en ökad trafiksäkerhet på vägen. Vi har även flera uthyrningsdepåer.

Till vägservice

Kontakt

Kontakta oss för mer info om oss och våra produkter/tjänster. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Kontakta oss