Jump to main content

Saferoad Sverige tar hand om trafiksäkerheten under ombyggnationen av väg 97

I mars drar arbetet med att öka trafiksäkerheten och framkomligheten av väg 97 på sträcken Luleå och Boden igång. Sträckan ska bli mötesfri och Saferoad Sverige har fått det stora förtroendet att ta hand om vägsäkerheten under ombyggnationen.

En stor mängd pendlare trafikerar väg 97 mellan Luleå och Boden, som är en av landets mest trafikfarliga sträckor, dagligen. Det är angeläget att förbättra trafiksäkerheten och i mars startar en stor ombyggnation som planeras pågå till hösten 2022. Saferoad Sverige kommer arbeta med vägsäkerheten under ombyggnationen, ett stort uppdrag som kräver planering och resurser.

– Vi är jätteglada att fått förtroendet att ta hand om vägsäkerheten i det här projektet, säger Magnus Vikström som är avdelningschef på Saferoads depå i Luleå. För oss är det här ett stort projekt, kanske det största vi haft i Norrbotten, fortsätter han.

Ombyggnationen av den 12 km långa sträckan innehåller många förändringar. Man ska bland annat bredda vägen på större delen av sträckan, sätta upp mitträcken och bygga tre nya trafikplatser: Norra Sunderbyn, Sävastnäs och Sävasön.

– Uppdraget att sköta trafiksäkerheten har vi fått av GRK Infra AB, som är en av de stora aktörerna, och vi kommer ha en tät dialog med dom under hela ombyggnationen, berättar Magnus.

För Saferoads del kommer arbetet innebära att skylta och lotsa för trafikanterna, sköta tillfälliga trafikanordningar, ta hand om tillståndshantering och ja, allt som rör trafiken under byggtiden.

– För att leda om trafiken på säkraste sätt kommer vi bidra med våra trafiksäkerhetsprodukter som till exemempel Deltabloc, trafikbuffert, skyltar, byggskyltar och TMA-bilar, berättar Magnus.

– Det är viktigt att vi påverkar bilisterna så lite som möjligt under bygget men att vi ändå har en säker arbetsplats, säger Magnus. En stor mängd pendlare trafikerar vägen dagligen och allt måste flyta på smidigt. Saferoads medarbetare behöver vara beredda på att det kan bli både ris och ros från allmänheten, men jag tror att de flesta trafikanterna förstår att vi leder om trafiken för att det ska vara så säkert som möjligt för alla som vistas på vägen.

Magnus Vikström uppskattar att minst två medarbetare kommer att arbeta med projektet på heltid och cirka tio stycken vakter totalt under resans gång.

– Det är spännande att få vara med på ett sånt här stor projekt, det kommer krävas mycket av oss och det är vi rustade för. Det känns väldigt spännande, avslutar Magnus.

Källa: Trafikverket.se

 

Byggskylt om väg 97

Byggskyltar på plats

Vägarbete på väg 97
Magnus Vikström, avdelningschef Saferoads depå i Luleå

Magnus Vikström, avdelningschef på Saferoads depå i Luleå, är glad över förtroendet att ta hand om vägsäkerheten under ombyggnationen av väg 97.

vägservice

Vi erbjuder utbildning samt alla typer av vakt- och lotstjänster för en ökad trafiksäkerhet på vägen. Vi har även flera uthyrningsdepåer.

Till vägservice

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev innehåller aktuell information och erbjudanden du inte vill missa. Välkommen som prenumerant!

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Hyr av oss

På våra depåer hittar du ett stort sortiment av trafikmaterial som skyltar och bilar. Vi tar hand om allt – från TA-planstadiet till färdig utställning.

Hitta närmaste depå