Jump to main content

Välkommen på öppet hus

På våra depåer i Jönköping, Karlstad och Göteborg bjuder vi in till öppet hus med rundvandring i depåerna, grillning och roliga tävlingar.

Ta med en kollega och kom till oss!

Depå Jönköping, 27 april kl. 11-14
Fridhemsvägen 5, 553 02 Jönköping. 036 36 90 90.

Depå Karlstad, 28 april kl. 10-14
Bråtetorpsvägen 15, 656 39 Karlstad. 054-52 45 40.

Depå Göteborg, 26 maj kl. 10-14
Vassgatan 3, 415 02 Göteborg. 031 707 48 70.