Jump to main content

Saferoad är stolt sponsor till Trafikkalendern

Vi stöttar Trafikkalendern för att bidra till att barn i vår omgivning ska får lära sig mer om trafiksäkerhet och miljö på ett inspirerande och roligt sätt.

Trafikkalendern, som är Sveriges största läromedel om barn och trafik, har i 31 års tid arbetat för en bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö. Medverkande lokala företag och organisationer bidrar till att Trafikkalenderns material är gratis.

Vi på Saferoad är en stolt sponsor till Trafikkalendern. Vår medverkan bidrar till att:

  • Lärare och elever i år F-6 får gratis tillgång till Trafikkalenderns material om trafiksäkerhet.
  • Öka medvetenheten bland vuxna om barns utsatthet i trafiken.

 

"Nä jag går häm behöver jag gå över en veldit lång gata och den kan vara falig"

Tuva, klass 1

”Vi tycker det är viktigt att barnen lär sig om hur man ska tänka i trafiken och upplysa dem om vikten av att vara uppmärksam när man till exempel går till och från skolan. Ju tidigare man lär sig om det som kan hända på vägen, desto bättre. Det känns bra i magen att få vara med och bidra till kunskap om trafiksäkerhet i skolorna” säker Mikael Hernström, chef för affärsområde Vägservice.

Ambitionen är att trafikundervisningen ska vara rolig, intressant och utvecklande. Via Trafikkalendern ritar till exempel barnen teckningar om hur de upplever situationen i trafiken. Genom teckningarna påminns dessutom vi vuxna om att vi behöver tänkta till lite extra när vi möter ett barn i trafiken.

Mer info om Trafikkalenderns arbete finns på  www.trafikkalendern.se

Var rädd om våra små trafikanter!