Jump to main content

Nu finns bullerskärm till dina DELTABLOC

Skydda din arbetsplats från insyn och omgivningen från buller med Aqvis miljöspont.

Minska insyn och buller vid arbetsområdet. Det miljövänliga barrriärbullerskyddet i återvunnet HD-polyeten med akustiska resonatorer är skärmande och ljudisolerande. Bullerskärmen är uppbyggd av en patenterad ledbar spont som binder samman profilerna. Den ger din byggarbetsplats en estetisk inramning och kan fås i flera olika färger för att passa in i den aktuella miljön.

Med sin ledbara profil erbjuder AQVIS Miljöspont:

  • Effektiv bullerskärmning
  • Minimalt underhåll
  • Minimal klottersanering

Läs mer om bullerskärmen AQVIS här >
Läs mer om DELTABLOC här >

Bullerskärm Aqvis på DELTABLOC
Aqvis bullerskärm monterad på DELTABLOC