Jump to main content

Trafikljus med bom förbättrar arbetsmiljön på vägarbetsplatsen

Saferoads mobila trafikljus med bom är framtaget för en säkrare lotsning förbi vägarbetsplatsen.

– Saferoads trafikljus med bom är framtaget för att förbättra arbetsmiljön vid våra vägarbeten, säger Mikael Hernström på affärsområde Vägservice. 

Trafikljuset är kompakt utformat för enkel transport. Lastning och lossning kan utföras av endast en person. Sedan justeras stödbenen så enheten är i våg, bommen monteras och trafikljuset är färdigt att användas på bara några minuter.

Bättre arbetsmiljö vid vägarbetet

– När trafikljuset visar stopp förstärker bommen budskapet vilket gör att risken att köra mot rött minskar. Det bidrar till en säkrare och bättre arbetsmiljö för våra vakter och våra kunder som arbetar i området, berättar Mikael. 

Ljuset och bommen sköts via en handkontroll och kan användas både med och utan lotsbil. I batterilådan sitter batterier och laddare. Drifttiden är 2-4 dygn beroende på antal öppningar.

  • Vikt endast 130 kg 
  • Lastning, lossning och montering kan skötas av en person
  • Enkel att använda
  • Styrs smidigt via handkontroll
  • Säker lots av trafiken

Produktblad Saferoad Trafikljus med bom >
Saferoad Trafikljus med bom hyr du på våra depåer