Betongskolan del 1: Betongens recept

Publiserad den juli 13, 2017

En stor del av vår verksamhet är vårt gjuteri där flera olika betongprodukter gjuts. Till exempel parkeringsfundament, barriärelement, trafikfundament och fundament för belysningsstolpar. Här ger vi er betongens recept.

Ett axplock av olika betongprodukter som Saferoad gjuter på våra gjuterier
Ett axplock av olika betongprodukter som Saferoad gjuter på våra gjuterier

För ett ton betong som används till exempel ett 108/900 fundament behövs:

  • Grus (stenmjöl) 0-3 mm, 498 kg
  • Sten (krossat) 7-14 mm, 268 kg
  • Cement, 165 kg
  • Vatten, 69 kg

Ingredienserna blandas sedan ihop, formarna fylls och ett fundament blir till.

VCT, VATTENCEMENTERINGSTAL

Vct (kg vatten/ kg cement = i fallet ovan 69/165= 0,42) är något ni kanske inte ha hört men det är ett mycket viktigt nyckeltal vid betongproduktion. Det beskriver vilken egenskap

betongen har mot karbonatisering (genomsläpp av syremolekyler) och frostbeständighet. Man strävar efter att ha så lågt vct-tal som möjligt utan att betongen blir för torr och oarbetbar. För att klara de tuffaste miljöerna ska vct-talet ligga under 0,45.

Behöver man ha en mer lättflytande betong så tillsätter man ett så kallat flytmedel. Som egentligen är en slags tensider (diskmedel) som gör att partiklarna i betongen glider lättare mot varandra. Det är inte lämpligt att istället tillsätta mer vatten eftersom det ökar vct-talet!

Vill du veta mer om våra fundament?

Betongprodukter

Några olika specialfundament. Fråga oss om du inte hitter den betongprodukt du söker. Hör av dig till våra säljare!