Betongskolan del 2: Så säkerställer vi hållfastheten på våra betongprodukter

Publiserad den december 18, 2017

Hållfasthet är en av betongens viktigaste egenskaper för att få en fullgod produkt. När man tar fram ett nytt betongrecept måste man säkerställa att blandningen har rätta mängder beståndsdelar för att hålla rätt hållfasthet.

På kuberna skriver man receptnummer/gjutdatum/vct/lufthalt samt vilket datum den ska provas.
På kuberna skriver man receptnummer/gjutdatum/vct/lufthalt samt vilket datum den ska provas.

Betong har mycket bra tryckhållfasthet, det vill säga den klarar hög belastning när den pressas ihop. Betong har däremot mycket dålig draghållfasthet. Den brister lätt om man drar isär den. För att klara även draghållfasthet så armerar man betongen. Men nu fokuserar vi på tryckhållfastheten!

När man tar fram ett nytt betongrecept så vill man säkerställa att blandningen har rätta mängder beståndsdelar för att hålla rätt hållfasthet. Detta gör man genom att gjuta kuber som är exakt 150x150x150 mm. På kuberna skriver man sedan receptnummer/gjutdatum/vct/lufthalt samt vilket datum den ska provas.

Betongkuber i vattenbad

Anledningen till att kuben ska ligga i vatten med fast temperatur är för att alla kuber ska ha exakt samma förutsättning vid provet.

Från att kuben gjuts och fram till att den ska prövas ligger den i vattenbad som håller exakt 20 grader Celsius. Temperaturen styrs av en doppvärmare. Anledningen till att kuben ska ligga i vatten med fast temperatur är för att alla kuber ska ha exakt samma förutsättning vid provet. Kuberna ligger i badet 28 dygn och det är därför man pratar om "28 dygns hållfasthet". Vid framtagande av nytt recept tas 15 tycken kuber ut, sedan en kub/recept och månad under förutsättning att de första 15 kuberna var bra. Utöver det skickas sex kuber till Statens Provningsanstalt i Borås för ett så kallat jämförandeprov för att se att vi får samma värden som de får. Om allt ovan är till fylles är receptet klart att användas i produktionen. 

Betongpress

Efter 28 dygn så "pressas" kuben i pressen ni ser ovan.

Efter 28 dygn så "pressas" kuben i pressen ni ser ovan. Kuben läggs in mellan två tryckplattor och utsätts för upp mot 150 tons tryck tills den spricker. Pressen har två mätare som följs åt tills den spricker, då faller en av mätarna ner medan en blir kvar på värdet då kuben sprack. Värdet omräknas sedan till ett värde som motsvarar en "Hållfasthetsklass". Hållfasthetsklass anges vanligtvis på ritningar till exempel C 32/40, värdet är i enheten Mpa/kvcm (Mega Pascal/kvadratcentimeter). Anledningen till att det finns två värden angivna är att man kan göra hållfasthetsprovning på två sätt. Ur färdiga konstruktioner, till exempel bropelare så borrar man ur en cylinder ur den färdiga konstruktionen (det lägre av värdena). Det högre värdet gäller kuber som görs vid prefabricerade produkter.

Efter pressning av kuben så för produktionsledaren in värdet i ett program som håller reda på spridningen i resultaten på respektive recept. Om för stor spridning visar sig ska nya jämförandeprov skickas till SP och gör en vi felsökning för att se om andra faktorer spelat in.

LÄS OM VÅRA BETONGPRODUKTER HÄR.