Hastighetspåminnare - en effektiv fartdämpare

Publiserad den augusti 9, 2017

Har du problem med fartdårar? Våra tester och mätningar pekar på att en digital Hastighetspåminnare gör bilisten mer benägen att släppa på gasen och hålla hastigheten.

Vår undersökning visar att cirka 3000 (trafikflöde drygt 15000 bilister) fler personer håller 50 km när skylten är uppe än mot när skylten inte är på plats. Vi ser också att genomsnittshastigheten sänks när skylten är på plats.

Hur fungerar det?

Om en människa blir påkörd av en bil i 70 km i timmen så överlever en av 10. I 50 km fem av 10 och i 30 km nio av 10.

En hastighetspåminnare är en skylt som förstärker befintlig skyltning. Den är digital och slås endast på när hastigheten överskrids. Den drivs av en ljuscell och kan lätt flyttas och på så sätt hålla trafikanterna alerta. Den kan även kopplas mot 220V. Vilket passar bra de mörka årstiderna när dagarna är korta och solen lyser med sin frånvaro.

Hur utfördes projektet?

Vi samarbetade med Avesta kommun som satte upp en mätare tre veckor innan hastighetspåminnaren sattes upp. Mätaren mätte trafiken i båda riktningar. Vid platsen råder 50 km. Det finns många utfarter längs vägen med dåliga siktförhållanden. Toppnoteringen låg trots det på 126 km i timmen.

Bild på diagram som bla visar topphastigheten på en väg

Anlays

Diagram 2

Av diagrammen kan vi utläsa att hastigheten har sänkts och att fler håller korrekt hastighet när skylten är uppsatt. Från Krylbo v 46 visar tiden när skylten varit på plats. Från Krylbo v 43 är jämförande vecka när skylten inte var uppsatt. Mot Krylbo v 43 och 46 satt ingen skylt uppsatt.

Vecka 43 höll 3500 bilister av totalt 15185 50 km i timmen. Vecka 46 när hastighetspåminnaren var uppsatt ökade siffran till 6500 (av totalt 15383) som höll 50 km/h. 3000 fler personer var mer benägna att hålla hastigheten när de blir påmind om den.

Tittar man på hastighetsspannet 45-55 km så körde vecka 43 9126 av 15185 mellan 45-55 km/h. Vecka 46 med skylt körde 12639 av 15383 mellan 45-55 km/h. Det betyder att v 43 låg 60% inom önskad hastighet och med skylt 82%. 0 till 55 km/h, v 43 - 65% mot 89% v 46.

Slutsats

Kurvorna från Krylbo v 43 och mot Krylbo v 43 och 46 ser väldigt lika ut. Däremot skiljer sig kurvan ganska markant från Krylbo v 46 där hastighetspåminnare var uppsatt. Hastighetspåminnaren påverkade trafiken på ett positivt sätt eftersom fler körde lagligt och genomsnittshastigheten sänktes.

Hastighetspåminnaren kan absolut spela en positiv roll i att sänka hastigheten samt att få folk uppmärksamma på vikten av att hålla hastigheten på andra platser också.

Snack i sociala medier

Skylten har diskuterats i sociala medier: Hur fungerade den? Varför ökade inte siffran på tavlan när man körde fortare än 50? Det finns skyltar som visar hastigheten bilisten kör. Så fungerar inte denna och är inte menad att göra. Den ska bara påminna om aktuell hastighet på platsen och bara om någon överskrider hastigheten. Annars är den släckt. Överlag så var det positiva omdömen i den tråden samt att det borde finnas på fler ställen.