Ökad säkerhet vid övergångsställen

Published on april 18, 2019

Som fotgängare vill man kunna gå över vägen tryggt och säkert. För att säkra upp våra övergångställen och minska olyckor finns smarta lösningar att använda.

FIVÖ - Förstärkt Information Vid Övergångsställen
FIVÖ - Förstärkt Information Vid Övergångsställen

Till exempel så kan man använda Herr Gårman-stolpen. Gå-Safe stolpen är framtagen för att påkalla uppmärksamhet vid övergångsställen och bygger på den väl testade Asorbent-stolpen som är eftergivlig och dessutom följer trenden med ökad fokus på estetik och arkitektur. Gå-Safe stolpen levereras varmförzinkad eller lackad med eller utan Herr Gårman skyltar. Självklart har alla stolparna reflex.

Ett smart komplement till denna stolpe är FIVÖ-Förstärkt Information Vid Övergångsställe. Den är framtagen för att underlätta i trafiken och skapa ett bättre skydd bredvid och på övergångsstället. Genom att blinka uppmärksammas bilisterna på ett tidigt stadium att någon står beredd att korsa vägbanan och trafiksäkerheten blir därmed högre.

FIVÖ minskar olycksrisken vid övergångställen och gångpassager radikalt. Det blir med ökad säkerhet en god affär för varje kommun och väghållare att investera i medborgarnas säkerhet och hälsa.