När är det bra att använda VMS-vagnar

Publiserad den juni 28, 2017

VMS, Variable Message Sign kan vara en LED-skylt du lätt kan ändra meddelande på med några knapptryckningar. Här listar vi när och varför de är bra att använda!

VMS-vagn vid väg
VMS-vagn vid väg

En elektronisk tavla upptäcks tidigare gentemot en vanlig plåtskylt. Därför kan det vara idé att använda en VMS-vagn där man snabbt vill få uppmärksamhet från bilisterna. En annan fördel är att man inte behöver vara på plats för att skylta om. Det tar bort ett riskmoment från vägarbetaren.

Vad säger Trafikverket?

I Trafikverkets TDOK 2012:88 RÅD kan man läsa följande: Lyktor får användas både på fordon, vägmärken och andra anordningar samt vara placerade på marken för att förstärka budskap, men olika regler kan gälla.

VMS finns i två versioner; vägmärke och skylt:

VMS som vägmärke får förekomma fristående eller monterat på fordon, och kan visa vägmärkesbilder eller budskap med svart bakgrund, vita symboler och röd bård, eller med full färgåtergivning.

  • Reglerande budskap; Väjningspliktmärke, förbudsmärken, påbudsmärken, körfältssignaler.
  • Varnande budskap; Varningsmärken.
  • Informerande budskap; Anvisningsmärken, lokaliseringsmärken, J2 Upplysningsmärke, och andra anordningar för anvisningar för trafiken
  • VMS som skylt kan ha relevant information för trafiken men är inte vägmärke enligt ovan. På vägar med två körfält eller fler i samma riktning och när antalet körfält minskar på grund av vägarbete, får trafikanterna varnas med hjälp av VMS som visar rörliga bilder hur trafikanterna ska agera vid platsen där antalet körfält minskar. VMS som skylt får inte ersätta behovet av vägmärken

VMS som skylt får endast användas efter tillåtelse av Trafikverkets region eller enligt vad som framgår av handlingarna.

Porträttbild av man

Mikael Hernström

Tillfällen där du med stor fördel kan använda VMS-vagn

  • Olycka – få bilisters uppmärksamhet snabbt
  • Vägavsnitt med risk för köbildning och med det upphinnandeolyckor
  • Vägarbeten där det ska skyltas om ofta. Omskyltning sker från kontoret både säkert och med stor tidsbesparing

– BESPARINGEN GÄLLER SÄKERHET, PENGAR OCH TID!

Saferoad Sveriges Vakt & Lots-avdelning använder sig av VMS-vagnen så ofta det är möjligt. Vi frågar Mikael Hernström, Affärsområdeschef Vägservice om hur de jobbar med vagnen.

– Vi använder en dem på våra motorvägsprojekt vid körfilsförändringar. De används med F25 Filförändringstavla samt A34 Varning för kö så båda budskapen kommer fram.

Varför tycker ni det är så bra?

– Många kör med förvarnings-TMA men då krävs det ju en TMA-bil samt person som kör den, så vi sparar väldigt mycket pengar. Dessutom syns VMS-vagnen väldigt bra. Att ha skyltvagn som också är möjligt syns mycket sämre. En VMS-vagn syns betydligt bättre och gör att man får genomslag mycket tidigare. Bilisterna uppmärksammar tidigare vad som kommer att hända och kan anpassa körningen, det ökar säkerheten för både bilister och vägarbetare.

Du verkar vara väldigt nöjd med det här arbetssättet?

– Ja verkligen! En annan stor fördel är att det kan fjärrstyras, den kan styras med handkontroll från bilen. Vi har även använt dem i vissa projekt där vi har olika omledningar på dagen mot på natten. Istället för att skylta om kunde vi fjärrstyra för kunna byta om budskap. Har man ett jobb på samma plats på flera nätter i rad så kan man låta dem stå svarta via fjärrstyrt under dagen. Har man vanlig skylt så måste man åka ut och plocka in skyltarna och ställa ut dem på kvällen igen och det medför en stor besparing. Besparingen gäller säkerhet, pengar och tid, det är kanon!