När är det bra att använda stor X3-skärm med rinnande ljus?

Publiserad den juli 11, 2017

Rinnande ljus med stora X3-skärmar används när man vill förtydliga körledningen. Det kan till exempel vara där det är tvära sidoförflyttningar eller vid kurvor. Det ger då en tydlig visuell ledning var man ska köra.

Stora X3-skärmar med rinnande ljus
Stora X3-skärmar med rinnande ljus

Extra stora X3-skärmar med vändbara reflexplattor och rinnande ljus på toppen kan med fördel används till tydlig körledning. Skärmarna kan sammankopplas upp till tio enheter, vilket Trafikverket rekommenderar, se nedan. De rinnande ljusen sammankopplas med kabel.

VAD SÄGER TRAFIKVERKET?

Så här står det i TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd för Arbete på väg

Kap 11.2.3 Lyktor vid rinnande ljus

Rinnande ljus har en funktion som förstärker vägledningen, t ex vid överledning, andra tvära sidoförflyttningar eller kurvor. För att få en acceptabel funktion på det rinnande ljuset behöver hela vägbanan som ska ledas ingå i montaget av det rinnande ljuset.

TRVK Apv, Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg säger det här:

11.1. Vägmärken och andra anordningar

X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. kompletterad med rinnande ljus, se avsnitt 11.2.3. X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. ska minst vara i storleken 0,3 x 1,2 meter

11.2.3. Lyktor vid rinnande ljus
Vid överledning på mötesseparerad eller riktningsseparerad väg ska anordning X1 Markeringspil eller X3 Markeringsskärm för sidohinder, farthinder m.m. kompletteras med rinnande ljus.

Rinnande ljus ska utföras med minst 5 lyktor per körfält och minst 5 lyktor på vägren. Lyktorna ska placeras efter varandra så att de förstärker anordningarnas körledning. Ljuscykeln mellan första och sista lykta ska vara 1,5 sekund. Varje lykta ska ha en lystid på 0,2 sekund. Lykta vid rinnande ljus ska som minimum ha tekniska egenskaper enligt Tabell 11.4. Tabell 11.4 Tekniska egenskaper på lykta vid rinnande ljus.

Typ av lykta Dimningskrav Färg Ljusstyrka, klass Egenskap, miljöklass
Lykta för rinnande ljus Ja, enligt avsnitt 11.2 C gul 1 L8H

P0, R0, A0, I0, F3, O1, M3, T2, S3

Vill du veta mer om rinnande ljus? Kontakta din säljare!