Digitala kövarningssystem minskar olyckor vid vägarbeten

Publiserad den oktober 20, 2022

Upphinnandeolyckor är den vanligaste olycksorsaken vid vägarbeten. Aktuell information om trafiksituationen mäts och presenteras i realtid och skapar ett bättre och säkrare flöde i trafiken

Digitala skyltar ökar uppmärksamheten och respekten hos trafikanterna och gör därmed vägarbetsområdet säkrare.

I Svenska Dagbladets upplaga av Morgondagens Industrier berättar Saferoads affärsområdeschef P-A Claveroth för Skylt & Tekniks om systemet som räddar liv.

"Vi har färdiga system att erbjuda för att markant öka säkerheten kring vägarbeten, det enda som krävs är att beställande myndigheter börjar avropa dessa system" säger P-A Claveroth.

Läs hela artikeln här: Morgondagens Industrier

Kontakt:
P-A Claveroth, affärsområdeschef Skylt & Teknik
par-arne.claveroth@saferoad.se
+46 72 204 93 27