Saferoad Group sätter klimatmål enligt Science Based Targets

Publiserad den april 17, 2023

Saferoad Group är glada över att kunna tillkännage sitt engagemang för Science Based Targets-initiativet (SBTi), vilket bekräftar vårt engagemang för att agera mot klimatförändringar och för en hållbar tillväxt.

Bernd Frühwald, VD Saferoad Group
Bernd Frühwald, VD Saferoad Group

"Vi strävar efter att vara föregångare i vår bransch, inte bara genom att leverera högkvalitativa trafiksäkerhetslösningar, utan också genom att främja en hållbar framtid för kommande generationer. Vårt engagemang för SBTi visar vårt ansvarstagande när det gäller att utveckla en säker och hållbar miljö för både människor och planeten, samtidigt som vi säkerställer en lönsam verksamhet" säger Bernd Frühwald, VD Saferoad Group

I enlighet med de vetenskapligt baserade kriterierna kommer koncernen att lämna in mål för minskning av utsläppen av växthusgaser (GHG) för officiell validering av SBTi inom de kommande två åren.

Som medlem i detta globala initiativ går vi med i en gemenskap av likasinnade företag, kunder och leverantörer som är engagerade i att främja de mest effektiva metoderna för att minska utsläppen och ta itu med utmaningarna med klimatförändringar.

Läs om vårt arbete med ESG här

Om science based targets-initiativet

SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI), och Världsnaturfonden (WWF) och hjälper företag att sätta upp och uppnå ambitiösa klimatmål i linje med den senaste klimatvetenskapen.