Nu är det klart – vi är ISO-certifierade för vårt systematiska arbete med miljö och kvalitet

Publiserad den april 15, 2021

Vi är stolta över att kunna meddela att Saferoad Sverige AB är sedan april 2021 certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Att vi är certifierade är ett kvitto på att vi har tydliga rutiner och mål för vårt arbete inom ledningssystem för kvalitet och miljö. Vi är dedikerade till att systematiskt förbättra vår kvalitet och leva upp till konkreta och erkända miljökrav.

Magnus Haggren, VP Business Improvement, hur har arbetet gått till?

”Vi har genom revisioner granskat oss själva och sett vad som fungerar och inte fungerar. Utvärderat våra processer, vänt och vridit på varje sten för att se vilka prioriteringar som behöver göras. Certifieringarna är ett bevis på att vi lever upp till de standarder som krävs. Nu kan vi hänvisa till det i vårt dagliga arbete."

Kvalitet
Vi har säkrat kvaliteten i våra processer enligt ISO 9001 vilket innebär att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt är godkända enligt ISO-standarden.

Allt för att vi ska vara säkra på att vi kan möta omvärldens förväntningar och krav. På det sättet säkrar vi kvaliteten på våra tjänster.

Miljö Vår certifiering visar att vi lever upp till de erkända och konkreta miljökraven som krävs samt kartlagt verksamhetens miljöpåverkan enligt ISO 14001