Säkrare trafikledning med Sila trafikljus med bom

Publiserad den juni 11, 2019

Sila trafikljus med bom är framtaget för att öka respekten för trafikljus och minska personal ute på vägen.

Vid arbetet med att bygga gång- och cykelbana och en bro över järnvägen i Tullinge, Stockholm behövde trafiken styras om och delar av vägen stängas av vecka 22-23. Istället för att använda två vakter för att styra trafiken räckte det med en vakt och Sila trafikljus med bom.

"Det var krav från Trafikverket att det skulle vara två vakter men den här lösningen blev mycket bättre och säkrare. Vägen är hårt trafikerad så tack vare silaljuset med bom minskar vi antal personer ute på vägen" säger Kristoffer Lundqvist säljare på Saferoad Sverige.

Ljus och bom styrs med en trådlös fjärrkontroll.