Saferoad Sverige avvecklar affärsområde Belysning

Publiserad den februari 21, 2022

Sedan september 2021 pågår en avveckling av Saferoads Sveriges Saferoads affärsområde ”Belysning”.

Studenternas i Uppsala
Studenternas i Uppsala

Det innebär att Saferoad från 23 september 2021 ej längre behandlar nya förfrågningar eller offererar nya anbud inom affärsområdet Belysning.

Saferoad iakttar naturligtvis samtliga skyldigheter och åtaganden som följer av ingångna avtal eller avgivna bindande anbud. Vi kommer således att färdigställa leveranser i form av material, installation/montage, besiktningar, garantier och dokumentation avseende de belysningsprojekt som vi har åtagit oss.

Saferoad kommer med oförminskad styrka att vidareutveckla den verksamhet som bedrivs inom Saferoad i övrigt, det vill säga försäljning av produkter, tjänster, (uthyrning av material, Vakt & Lots m.m.) samt väg- och broräcken (RRS). Saferoad kommer inom dessa områden fortsätta vara en leverantör som håller hög kvalitet på leveranser och ser fram emot nya samarbeten och affärer.

Jörn Jönsson, VD