Förstärkta övergångsställen

Publiserad den oktober 15, 2015

Safe Crossing FIVÖ, förstärkta övergångsställen, har en positiv inverkan på miljön, ger bättre rytm, mindre stopp och sänker risken av påkörningar bakifrån.

Safe Crossing - FIVÖ Förstärkt Information Vid Övergångsställe
Safe Crossing - FIVÖ Förstärkt Information Vid Övergångsställe

Safe Crossing (FIVÖ Förstärkt Information Vid Övergångsställe) är framtagen med målsättningen att den ska underlätta i trafiken och skapa ett bättre skydd bredvid och på övergångsstället. Bilisterna uppmärksammar i ett tidigt stadium att någon står beredd att korsa vägbanan och trafiksäkerheten blir därmed högre. Systemet uppmärksammar automatiskt att någon står redo att korsa trafiken.

 Fördelarna med ett montage med Safe Crossing är att den kommunicerar med bilisten utan att påverka gångtrafikanternas beteende. Systemet är speciellt anpassat för högprioriterade övergångar t. ex. skolor, äldreboenden och skymda övergångar. Safe X System FIVÖ minskar olycksrisken vid övergångställen och gångpassager radikalt. Det blir med ökad säkerhet en god affär för varje kommun och väghållare att investera i medborgarnas säkerhet och hälsa.

Skyltarna är mycket enkla att installera och ingen kabeldragning eller dyrbar grävning krävs. Solceller sköter om underhållsladdningen till ett batteripack, ingen yttre strömförsörjning behövs. LED dioder används eftersom dessa har mycket bra hållbarhetstid.

Resultatet från hastighetsmätningar visar att införande av olika typer av förstärkta övergångsställen vid platser som skolor och äldreboende påverkar bilisternas hastighet. De är mer försiktiga vid tänd signal när de passerar övergångsstället. Effekten av väjningspliktslagen påverkar också bilisternas hastighetsbeteende vid passage av övergångsställen på kontrollplatser. Det önskade beteendet hos bilister uppmättes till 90 procent med Safe X Systems (Källa: RAPPORT: TRV 2010/17437 A).

LÄS MER OM FÖRSTÄRKTA ÖVERGÅNGSSTÄLLEN, SAFE CROSSING

Syns extra  bra i mörker