Sänk farten med ATS hastighetspåminnare

Publiserad den juni 9, 2017

Med ATS hastighetspåminnare förstärks befintlig skyltning och skylten tänds när hastigheten överskrids. Användning av ATS är ett effektivt sätt att få bilister att lätta på gasen. Fortkörning är ett vanligt problem ute på vägarna och endast 46% av trafikanterna håller rätt hastighet. Med lägre hastigheter förolyckas färre och det ger dessutom positiva effekter på miljön, med minskade utsläpp av koldioxid, bättre luftkvalitet och minskade bullernivåer.

ATS - Active Traffic Sign - hastighetspåminnare
ATS - Active Traffic Sign - hastighetspåminnare

Med ATS hastighetspåminnare förstärks befintlig skyltning och skylten tänds när när hastigheten överskrids. Användning av ATS är ett effektivt sätt att få bilister att lätta på gasen.

I ett forskningsprojekt från VTI fann man att variabla hastighetsskyltar åtlyddes i hög grad och med kompletterande information som rättfärdigade hastighetsbegränsningen ledde det till högre efterlevnad. Varningsskyltar utan hastighetsbegränsning var mindre effektiva än kombinationen av hastighetsbegränsning och ytterligare information.

ATS HASTIGHETSPÅMINNARE ELLER DIN FART?

ATS hastighetspåminnare är till skillnad från en Din Fart-skylt ett giltigt vägmärke och har bättre långtidseffekt (mellan 10-25% minskning på 85percentilen). ATS accepteras också i högre utsträckning, har högre synbarhet (ger gättre ljusbild) och har längre livslängd.

Läs mer om produkten här:

Blogginlägg: Hastighetspåminnare - en effektiv fartdämpare

Projektrapport ATS hastighetspåminnare Avesta kommun

Kontakta oss för order och/eller offert.

Bild på digital hastighetspåminnare på vinterväg

Vi undersökte under några veckor hösten 2016 om en digital sk. hastighetspåminnare påverkar trafiken på ett positiv sätt, dvs hastigheten minskar och hålls av fler personer. Våra tester och mätning pekar på att den gör skillnad.