Så jobbar vi med trafikavstängningar

Published on februari 27, 2019

Saferoad Sverige jobbar med allt från enskilda delar till kompletta lösningar för trafikavstängningar.

Trafikavstängning med stora X3-skärmar med rinnande ljus samt vanliga sergeanter
Trafikavstängning med stora X3-skärmar med rinnande ljus samt vanliga sergeanter

Vid arbete med trafikavstängningar är planering a och o. Förutom säkerheten för de som jobbar på arbetsplatsen måste man även ta hänsyn till påverkan på samhällsfunktioner (räddningstjänst, kollektivtrafik med mera). Oskyddade trafikanter måsta man också lägga fokus på redan i planeringsskedet.

– För att skapa säkra passager för trafikanter i arbetsområdet kan man till exempel använda trafikljus med övergångställe. En lösning för att höja säkerhet kan vara att använda trafikvakter. Säkerheten måste alltid gå först, säger Linda Boväng, Depåadministration.

Saferoad kan erbjuda många olika lösningar. En del kunder behöver endast hjälp med att rita en Trafikanordningsplan (TA-plan) och söka nödvändiga tillstånd medan andra också behöver nästa steg i vår tjänstestege, vilket är uthyrning av nödvändigt material utifrån vår eller kundens agna TA-skiss. När materialet ska ställas ut på arbetsplatsen kan vi hjälpa till med skydd i form av TMA-bilar och erfaren personal som skyltar. Sedan behöver tillsyn av arbetsplatsen genomföras och dokumenteras. En tjänst vi också kan tillhandahålla.

– Vi kan också hjälpa till med omflyttningar av material under arbetets gång och även att sköta den dagliga kontakten med väghållaren avseende förändringar i arbetsområdet, säger Linda Boväng.

Vid en ”vanlig” etablering börjar vår personal med att göra en riskbedömning innan man aktiverar TA-planen och kontaktar Trafikledningscentralen och blåljus. Därefter är det klart att åka ut på vägen och börja utställningen. En eller flera TMA-bilar skyddar personalen under tiden de ställer ut materialet på vägen. På många arbeten ser avstängningen rätt lika ut men lika ofta måste de vara platsanpassade.

Kontakta våra depåer så hjälper vi dig!