Flexcorner – led för vinkling av betongbarriären DELTABLOC 65S och 80

Publiserad den augusti 23, 2022

Kopplingen Flexcorner möjliggör en säker och flexibel anslutning mellan blocken

Deltabloc som är ihopkopplade med Flexcorner för säker vinkling av block
Deltabloc som är ihopkopplade med Flexcorner för säker vinkling av block
vinklad betongbarriär

Närbild på Flexcorner

Skiss på vinklad betongbarriär

Flexcorner gör det möjligt att installera blocken med vinklar mellan 180° och 90°. Lösningen fungerar särskilt som skydd för småskaliga byggarbetsplatser i stadsområden.

Flexcorner är en tredelad lösning som består av två kåpor och ett kopplingsrör. Kopplingen är gedigen och stabil och gör att du kan vrida och skapa hörn när du kopplar din betongbarriär.

I tätorter kan det ibland vara nödvändigt att installera barriärer i snäva kurvor med vinklar upp till 90 grader. För att möjliggöra sådana installationer krävs ett flexibelt kopplingselement. Med FlexCorner erbjuder DeltaBloc® en lösning för smala kurvor eller särskilda vinklar utan betydande förlust av systemets prestanda.

Bild på delad Flexcorner

Trä på delarna på blocken och för ihop dem mot varandra i den vinkel som önskas.

Bild på Flexconrer som monteras

För ner rörspinten.

Bild på monterad Flexcorner

Klart!