Nu lanserar vi SafeSound – trafiksäkerhet, ljuddämpning och åtkomstsäkerhet i en och samma produkt

Publiserad den november 17, 2021

Vill ni minska bullerstörningarna vid anläggningsarbeten och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatsen? SafeSound är den första mobila bullerskärmen som är utformad för att absorbera och effektivt minska bullret – till fördel för både boende och medarbetare.

Krocktestad barriär/bullerabsorbent enligt 1317 - T3W2/N2W3
Krocktestad barriär/bullerabsorbent enligt 1317 - T3W2/N2W3

I takt med att städerna växer och de centrala byggprojekten närmar sig invånarna, finns ett ökat fokus på att minska bullernivån från byggarbetsplatser och vägarbeten.

Våra modulära bullerskärmar absorberar effektivt oväsen och skyddar omgivningen mot bullerstörningar. Därför kan vårt unika system även användas för evenemang som kräver flexibel och säker avskärmning eller särskild bullerdämpning.

SafeSound är resultatet av samarbete mellan systerbolagen Saferoad Sverige, Euroskilt i Norge och Saferoad Daluiso i Danmark. 

"Det är väldigt roligt att vi på nordisk nivå samarbetat för skapa SafeSound" säger Mikael Hernström, affärsområdeschef för Vägservice och fortsätter: "Jag ser verkligen fram emot att erbjuda marknaden SafeSound".

Bullerskärmen är monterad på mobila betongbarriärer som skapar en säker miljö på båda sidor om avskärmningen. Ovanpå installeras de ljuddämpande modulerna, som har goda ljudabsorberande egenskaper (14 dB) på insidan och samtidigt kan minska buller från utsidan.
"Det reducerar onödigt ljud för omgivningen som får en lugnare miljö", säger Mikael.

Med SafeSound kan arbetstiden på byggarbetsplatsen förlängas på grund av att de boende i området skyddas mot oväsen. SafeSound används enkelt med andra produkter för att hålla arbetsområdet stängt för obehöriga. Med kör- och rotationsgrindar samt byggstängsel skapas en trygg arbetsplats som säkrar arbetsområdet mot intrång och stölder.

"Både personalen på arbetsplatsen och de som vistas i närområdet vinner på SafeSound, det blir en bättre miljö för alla" avslutar Mikael Hernström.

Mikael Hernström, affärsområdeschef för Vägservice

Deltabloc med monterade bullerabsorbenter